English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת ויקהל

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"

מפתחות לכתבי הראי"ה הרב בועז אופן הוצאת רעות רמת גן תשס"ב (463 עמ')כשבעים שנה חלפו מאז פטירתו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ואעפ"י כן בעוד שספריו ההלכתיים של הרב נדפסו זה מכבר. אך כתביו המחשבתיים עברו גלגולים רבים ורק לפני כשנתיים הוצאו לאור שמונת הקבצים מהם נערכו ספרי האורות ואורות הקודש. עתה משהוצגו לפנינו רוב בנינם ומנינם של כתבי הרב הגיע העת של הסדרנים לנסות ולשאוב מהם משנה מסודרת ומליאה בעניינים הרבים בהם עסק הרב זצ"ל. הרב בועז אופן נטל על עצמו משימה זו וניתן לומר שעלה בידו להוציא ספר שערוך בטוב טעם ומאיר עיניים. חזקה עלינו עדותו של  הרב אריאל שליט"א בהסכמתו "מעתה ואילך כל מי שיאמר דבר בשם הרב קוק מבלי לעיין במפתחותיך הריהו כמורה הוראה בפני רבו".
הספר הנוכחי מכסה את הכתבים שהוגדרו על ידי מחבר הספר, "כתבים שנובעים באופן חופשי" שלא כספריו המסודרים של הרב קוק, עין איה דרשות ואגרות. הוא פותח את הספר ברשימת ערכים שמושכת את הקורא להיכנס ולעיין בשורשי הדברים. ממשיך במפתח מפורט ובו אלפי ערכים כמו: אבות המתחלק למשמעותם והתפשטות נשמתם בכל הדורות, קיומם את מצוות התורה ומסכת אבות. ערכים אחרים: אהבת הבריות ובו הרבה פרטים, דמיון, טבעיות וקדושה, טוב ורע ועוד. חלקו האחרון של הספר מכיל קיצור של כל פסקאות הספרים שעליהם נערך המפתח. דבר שמקל על המעיינים לברר האם הפסקה עוסקת באופן עיקרי בנושא בו הם מתעניינים וכן מועיל בפני עצמו לעיון ולחיפוש מהיר בכתבים אלו.


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.