English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת פנחס

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק ד' )
 
קיטו, אקוודור      Quito, Ecuador
סיון, ה'תשנ"ה
טיול ונופש בימי "בין המצרים"
שאלה:
האם מותר לצאת לטיול או נופש משפחתי בתקופת "בין המצרים" לפני ראש חודש אב. האם ניתן להתחשב בכך שזה הזמן היחיד השנה שבו יש לנו אפשרות לצאת לנופש?  (ברשותכם נוסיף הערה כי נושא הנופש המשפחתי הינו חשוב מאוד אצלנו מבחינת גיבוש המשפחה, שהרי בימים רגילים כולם עסוקים עד מעבר לראש).
 
 
תשובה:
א.     (כפי שציינו בשבוע שעבר) בש"ס לא מצויות הלכות הנוגעות לימי בין המצרים עד ר"ח אב.
ב.      בגמרא מצינו " משנכנס אב ממעטין בשמחה. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה - אסור מלספר ומלכבס. ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב - לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין" (תענית דף כו עמוד ב).
ג.       מנהגים אלו לקוחים מהלכות אבלות פרטית וכוללים עניינים הקשורים לצער האומה על חורבן "משוש חיינו" המרכז הרוחני של עם ישראל, המקום בו השרה הקב"ה את שכינתו, בית המקדש, וביטול העבודה שם.
ד.      על כן אין איסור מדינא לטייל בכל ימי בין המצרים, ולא עוד אלא שטיול בארץ ישראל הוא בבחינת "מצווה". מה שמצינו בהלכה הוא "צריך ליזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב שלא לילך יחידי מד' שעות עד ט' שעות (משום שבהם קטב מרירי שולט)" (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סע' יח).
ה.      אף על פי כן יש הנוהגים שלא לצאת לדרכים, שלא לצורך מיוחד, מראש חודש אב ואילך.
ו.         בטעם המנהג נאמרו שלשה הסברים 1. מדין מיעוט משא ומתן בימים אלה. 2. מדין האיסור על אבל לצאת בשיירות גדולות 3. חששו לסכנה הנזכרת לעיל סע' ד.
ז. נסיים בתפילה לבורא עולם "והשב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון".
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.