English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת במדבר

מדריך לבא בשערי בית הדין

שער לדין

הרב יואב שטרנברג

כסיכום לעיסוק בהלכות דיינים, ברצוננו להגיש לקוראים מדריך קצר, שישרת אותם בבואם להתדיין בבית דין הדן על פי דין תורה. המדריך מתייחס באופן כללי למרבית בתי הדין בארץ, ובפרט לבית הדין 'משפט והלכה בישראל'.
 
הסכם בוררות – התוקף החוקי של בית הדין
על מנת לתת תוקף חוקי לפסק הדין, על בית הדין לפעול במסגרת חוק הבוררות. חוק הבוררות מאפשר לכל שני צדדים להתדיין בפני אדם או גוף מוסכם, ולפסק הדין של הבורר ישנו תוקף כפסק של בית משפט. אי לכך, סמכותם החוקית של בתי הדין לדון קיימת רק כאשר שני הצדדים הסכימו להתדיין בפני בית הדין.
עם זאת, על פי ההלכה, חייב כל אדם שבית דין זימן אותו להופיע בפניו כנתבע, לענות לפניית בית הדין. הנתבע רשאי להודיע לבית הדין כי הוא מעדיף ללכת לבית דין אחר הסמוך למקום מגוריו, אך אינו רשאי להתעלם מהזימון של בית הדין.
לכן, כאשר אדם תובע את חברו לדין, הוא פונה אל בית הדין שבו הוא מעוניין להתדיין, ובית הדין מזמין את הנתבע להתייצב בפניו. על הנתבע לענות לבית הדין אם הוא מעוניין לקיים את הדיון במקום אחר, או שהוא מגיע לדיון. במידה שהנתבע מסרב לבוא לפני בית הדין בלא לתת נימוק משכנע, רשאי בית הדין לתת ביד התובע רשות לתבוע את הנתבע בבית משפט.
במצב שבו מערכת היחסים בין הצדדים מתחילה קודם לתביעה, כגון שיש ביניהם התקשרות בחוזה, יחסי עבודה וכדומה, מן הראוי שהצדדים יחתמו מראש על הסכם בוררות (מספיק סעיף אחד בתוך חוזה כללי בין הצדדים), שבו הם מסכימים מראש על בורר. רצוי להסכים מראש על בית דין מסוים.
במידה שהנתבע הסכים להופיע בפני בית הדין, בית הדין יחתים אותו על הסכם בוררות. בהסכם הבוררות מוגדרות הסמכויות המוקנות לבית הדין, ולכן מן הראוי לכתוב שם לאיזה סכסוך מתייחס ההסכם. כמו כן, בתי הדין משתמשים בהסכם כדי להגדיר חלק מסדרי הדין המקובלים בבית הדין – האם הדיינים יכולים לפסוק גם על פי פשרה, חיוב בנזקי גרמא וכן הלאה.
בשטר הבוררות של בית הדין 'משפט והלכה בישראל', מוסמך בית הדין לעשות פשרה, ולדון על פי 'שיקול דעתו ומיטב שפיטתו'. כמו כן, הצדדים מתחייבים לשלם גם על נזקי גרמא והוצאות משפט, ומקבלים עליהם את העקרונות המשפטיים המתייחסים למעמדה של חברה בע"מ – הגבלת אחריות וכן הלאה.
זכרו: הגעה לדין ללא חתימה מוקדמת על הסכם בוררות עלולה לגרום בעיות במידה שהצד המפסיד לא יסכים לקיים את פסק הדין!!!
 
הגשת כתב תביעה
חלק מבתי הדין מבקשים מהתובע, כאשר הוא פונה אליהם, לכתוב את תוכן התביעה, על מנת שיוכלו ליידע את הנתבע מהו נושא התביעה. במסמך יש לכתוב את העובדות המשמשות יסוד לתביעה, ואת הסעד שאותו מבקש התובע מבית הדין. אין צורך לפרט במסמך זה את כל הטענות של התובע.
 
תשלום אגרה
מרבית בתי הדין גובים אגרה עבור שירותיהם. בדרך כלל, האגרה נגבית מהתובע, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת.
 
מהלך הדיון
לאחר שהצדדים הסכימו להתדיין, מזכירות בית הדין קובעת תאריך לדיון הראשון, המתקיים בדרך כלל בתוך כחודש. בדרך כלל, בתי הדין נזקקים למספר דיונים מצומצם ביותר.
בדיון מתבקש התובע להציג את טענותיו, לאחר מכן הנתבע מציג את טענותיו, ולאחר מכן הצדדים מציגים את ראיותיהם.
על מנת לחסוך זמן, ולייעל את עבודת בית הדין, כדאי שכל אחד מהצדדים יגיע לדיון הראשון מוכן ככל האפשר. מן הראוי לסדר את הטענות עד כמה שאפשר, ולאסוף מראש את כל המסמכים הדרושים להוכחת הטענות.
בניגוד למקובל בשיטת המשפט הישראלית, הדיינים פעילים מאוד הן במהלך הצגת הטענות והן במהלך הצגת הראיות. לכן, התועלת בשימוש בעורך דין במהלך הדיון בבתי הדין קטנה. עם זאת, על מנת להתכונן היטב לדיון, כדאי להתייעץ עם איש הלכה המבין בדיני ממונות, כך שהטענות יוצגו בצורה תמציתית ומדויקת, וייתמכו בראיות מועילות. חלק מבתי הדין מעדיפים שהצדדים יגיעו ללא עורכי דין, אולם אסור לבתי הדין למנוע מבעל דין להיות מיוצג ע"י עורך דין.
 
פסק הדין ואכיפתו
לאחר הדיונים, הדיינים יושבים וקובעים את פסק הדין. גם פסק הדין ניתן במהירות יחסית לפסקי דין של בתי המשפט. בדרך כלל, היות שבעלי הדין הסכימו כבר מראש לבוא להתדיין בפני בית הדין, הצד המפסיד לא יתנגד לעשות את מה שפסקו הדיינים. אולם, במידה שהוא מסרב, ניתן לפנות לבית משפט מחוזי על מנת לאשר את פסק הדין, הליך מהיר בדרך כלל, ולאחר מכן יש לו תוקף כשל פסק של בית משפט לכל דבר. בתי המשפט אינם נוטים לקבל ערעורים על פסק של בורר, ומספר העילות המוגדרות בחוק לביטול פסק בוררות קטן ממילא, ומתמקד בעיקר בהליך שיפוטי לא הגון.
 
מתן צוי ביניים ופסק דין
כאמור לעיל, לפסק של בורר ישנו מעמד כשל פסק של בית משפט. מעמד זה ניתן לפסק, לאחר אישור של בית משפט מחוזי, בהליך מהיר. לאחר אישור הפסק, ניתן לפנות להוצאה לפועל לצורך מימושו, במידה והצד שכנגד מסרב לקיים את פסק הדין.
לבית הדין 'משפט והלכה בישראל' סדרי דין מוגדרים וכתובים. חוברת ובה פירוט סדרי הדין ניתן להשיג במשרדי בית הדין, רח' המ"ג 5 ירושלים, ובטלפון 5371485 - 02.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.