English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת בשלח

שו"ת במראה הבזק: התייחסות לגיור קונסרבטיבי לעניין חיוב גט(מתוך ח"ב)

 

מלמו, שוודיה                                                      Malmo, Sweden

סיון תשנ"ב

 

 

שאלה

בהמשך לשאלתי1 ברצוני להוסיף מספר פרטים. הגוי שהתגייר אצל הרב הקונסרבטיבי, עשה זאת מתוך התעניינות ביהדות, ורק אחר כך הכיר את היהודיה. הרב הקונסרבטיבי המדובר למד בין השאר גם בישיבות אורתודוקסיות והינו שומר שבת, כשרות ומסורת. כעת חזר הגוי לסורו, האשה התגרשה בגירושין אזרחיים. האם צריכה גט?

 

תשובה

בעניין העיגון, על-פי המתואר בשאלה אסור לאשה להינשא כל עוד לא קיבלה גט

כדין2. כפי שנזכר בתשובתנו הקודמת3, יש לחשוש לגרות ולקידושין שערכם רב קונסרבטיבי שלמד בישיבות4, כשאפשר להגדירו כגמיר וסביר5. לפי המבואר בשאלת כבודו המגייר לא הפסיד מחזקת כשרותו6.

 

________________________________________________

 

1 עיין שו"ת "במראה הבזק" ח"א שאלה צו (לו 3 במהדורה ראשונה).

2 עיין שו"ת "דעת כהן" לראי"ה קוק סי' קנג.

3 שו"ת "במראה הבזק" (שם).

4 שו"ת גרי"א הלוי הרצוג (יורה דעה סי' צד), "אגרות משה" (יורה דעה ח"א סי' קנט).

5 בתנאי שהיו שלושה שאינם פסולים לדיינות, לפחות בשעת קבלת המצוות, שו"ע (יורה דעה סי' רסח, ג). פסולים לעדות הם פסולים לדיינות, שו"ע ברמ"א (חושן משפט סי' ז, ט בהג"ה), כיון שהתורה קראה לגיור "משפט", צריך שלושה שהם כשרים להיות דיינים.

6 שו"ת ר' עקיבא איגר (סי' צו), מגולחי זקן בתער כשרים לעדות, מכיוון שהם סוברים, שאינו חמור כל כך, "פתחי תשובה" (שו"ע חושן משפט סי' לד אות ט), "אגרות משה" (אבן העזר ח"א סי' קלה).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.