English | Francais

Search


שנת תשע"א | שבת פיקודי

שו"ת במראה הבזק: כט. השתתפות בחתונת בן משפחה של חוזרת בתשובה הנערכת בשבת(מתוך ח"ז)

  

קליפורניה, ארה"ב                                                        California, USA

אייר תשס"ח

 

כט. השתתפות בחתונת בן משפחה של חוזרת בתשובה הנערכת בשבת

 

שאלה:

ב"ה חזרתי בתשובה לפני 3 שנים, ואני הולכת ומתחזקת בעבודת ה' שלי. אחותי, שהיא קרובה אלי מאוד, מתחתנת בחודש הבא, לצערי הרב בחתונה רפורמית.

אני שומרת על קשר עם המשפחה, גם כדי שיהיה סיכוי להחזיר אותם בתשובה, ולכן גם אשתתף בחתונה, שתיערך בבית מלון בשבת אחר הצהריים. הם דואגים לי לאוכל כשר, ובית המלון יאפשר לי לשהות במקום ללא חילול שבת. ועדיין יש בעיות הלכתיות קשות שעלי להתמודד עמן.

אנא עזרו לי להבין מה אסור לי לעשות ומה מותר לי, אפילו בדיעבד, בנקודות הבאות:

א.    שספר גוי יסדר לי את השיער לפני החתונה.

ב.    שמאפרת גויה תאפר אותי לפני החתונה.

ג.    האם מותר לי לטלטל בתוך המלון או בחצר המלון? החופה תיערך ליד הבריכה, ואני אתבקש לשאת עמי זר פרחים.

ד.   לפני החופה צלם גוי יצלם את בני המשפחה. האם מותר לי להשתתף בצילומים?

ה.   לאחר החופה תיערך מסיבה שתכלול מוזיקה שתופעל בידי נגנים גויים וצלמים גויים שיצלמו את הנוכחים. האם מותר לי להשתתף, או שעלי לחכות עד צאת השבת (בערך 21:30), מה שעלול לעורר מהומה משפחתית?

ו.    בליל שבת המשפחה עורכת מסיבת "ערב חתונה" בארוחת ערב חגיגית. האם מן הראוי שאשתתף בזה, ואביא עמי את האוכל הכשר שהכינו עבורי?

 

תשובה:

אנו מאוד מעריכים את רצינותך בעבודת ה' שלך, ואת רצונך לשמור על הקשר ולקרב את בני משפחתך, כדי שגם הם יזכו בעתיד לחיות חיים יהודיים יותר. מובן שחשנו גם את צערך על שאת נאלצת להשתתף בשמחה שכזו, הכרוכה גם בחילול שבת.

ככלל, בהלכות שבת, כל מה שאסור ליהודי לעשות – אסור לו לומר לגוי לעשות עבורו, וכן אסור ליהודי ליהנות מחילול השבת שהגוי חילל עבורו. אם חילול השבת לא נעשה עבור היהודי – אין איסור על היהודי ליהנות ממנו.

תשובתנו מתייחסת אך ורק לשאלתך הפרטית בנסיבות אלה, ואין לראות בה הדרכה כללית לגבי השתתפות באירוע מסוג זה, הכרוך גם בחילול שבת של המשתתפים.

 

ההכנה לחתונה:

א.    הכלל לגבי סידור השער הוא שכל פעולה בשער המשנה את צורתו  אסורה1. לכן, עשיית צמה, נתינת ג'ל על השיער, מריחת משחה וכדו' אסורים לגמרי, אף על-ידי גוי. לעומת זאת, סידור השער בסיכות, כיוון שהשער עצמו לא משתנה, אלא רק הסיכות משנות את מראהו – מותר.

אסור להשתמש בשבת במכשירים חשמליים, גם באמצעות גוי. וניתן לסלסל את השער מערב שבת, ובשבת עצמה לחזק את הסלסול שנעשה. כמו כן, אסור להסתרק כאשר יש חשש לתלישת שערות על ידי המסרק.

ב.     אסור להתאפר בשבת אף על ידי גוי2. ניתן להתיר לשים אבקת פודרה שאינה נדבקת היטב על העור ועדיף לשים על ידי גוי3.

ג.      לגבי הטלטול בתוך המלון עצמו, יש להניח שכל האורחים בחתונה אוכלים בחדר אוכל אחד, ועל כן אין צורך בעירוב ומותר לטלטל כרגיל4.

לגבי הטלטול בחצר, יש לוודא שהיא מוקפת מחיצות, ואז מותר לטלטל בה כמו בתוך המלון. עם זאת, יש להדגיש שהלכות מחיצה רבות, ולכן כדאי לברר עם הרב המקומי האם המחיצות מתירות את הטלטול.

 

השתתפות בחתונה:

ד.      ככלל, עצם ההשתתפות במסיבה ובחתונה כל עוד את עצמך אינה עושה מלאכה אסורה, אינה נחשבת הנאה מחילול שבת, מכיון שחילול השבת באירוע הוא נגד רצונך ונגד דעתך. אמנם, נראה שאסור לקחת חלק פעיל בריקודים או בצילומים, מכיוון שבזה נהנים מחילול השבת, וגם הדבר מתפרש כסיוע לדבר עבירה5.

ה.     במסגרת המסיבות והארוחות, יש לזכור להקפיד על הדלקת נרות שבת, קידוש בשבת בלילה וביום, ושאר מצוות השבת.

 

_____________________________________________________

 

1  ראה ביאור הלכה (סוף סימן שג) בשם הריב"ש, וראה לגבי כל הפרטים שבסעיף זה שמירת שבת כהלכתה פרק יד סעיפים מא-נג. כל איסורים אלו, אסורים אף על ידי גוי, מכיון שאפילו איסור דרבנן לא הותר על ידי אמירה לגוי (שש"כ פרק ל' סעיף א')

2  שו"ע או"ח סימן ש"ג סעיף כ"ה, וגם על ידי גוי אסור, ראה הערה 1.

3  בדבר איפור שאינו דבוק לפנים ומתקיים זמן מועט נחלקו הפוסקים. האגרות משה (או"ח א קיד) פוסק:  אסור לאשה לצבוע את פניה מדין צביעה אבל לזרוק את הפאודער (אבקה) לבן על הפנים שלא מתקיים כלל אין בזה איסור צביעה." וכן פסק הרב עובדיה יוסף להקל (יביע אומר ח"ו או"ח סימן לו). לעומתם רש"ז אויערבך אסר משום שמכוין לצביעה, ולכן אסור אף אם הצבע אינו מתקיים (שש"כ פרק יד הערה קנח ועיין גם ב'תיקונים ומילואים' על הערה זו).

4  ראה 'במראה הבזק' ד, מח. אם ידוע שיש אורחים יהודים במלון שאוכלים בחדר אוכל נפרד, מתעורר הצורך בעירוב. על כן יש לשכור את המקום מבעל המלון, כלומר לגשת לבעל המלון או להנהלת המלון ולומר להם שמבחינה דתית, צריך לתת להם תשלום נוסף במיוחד עבור השימוש במלון בשבת, הן בחלקים הציבוריים והן בחדרים של האורחים של החתונה. לאחר השכירות יש לומר את נוסח העירוב, ראה גם "במראה הבזק" (ג תשובה לט ולקמן תשובות מא, מב).

5  נראה שיש לדמות את עצם השתתפות בחתונה זו, למה שפסק בספר 'חפץ חיים' (הלכות לשון הרע כלל ו' אות ה' ובהרחבה ב"באר מים חיים" בכל הסעיף שם) לגבי מי שנמצא בחברת מספרי לשון הרע. שיש לזה דין של 'הנאה הבאה לאדם בעל כרחו' שהיא מותרת. אמנם, אם האדם לוקח חלק פעיל בריקודים ובצילומים נראה מכך שההנאה באה לו לאדם ברצונו ולכן הדבר אסור. במקרה המתואר בשאלה, חילול השבת אמנם נעשה על ידי גוי, ואין רצון השואלת כלל בחילול השבת, אבל מכיון שמן הסתם הגוי עושה מלאכות דאוריתא לצורך שמחת החתונה, ממילא אסור לכל ישראל להנות ממלאכת הגוי (ראה שו"ע או"ח רע"ו סעיף א).

6  נראה, שאם המקדש הוא מחלל שבת בפרהסיא, יש לכתחילה לקדש בעצמך על היין. אם אין יין בנמצא או שיש חשש שהיין נאסר על ידי נגיעת גוי, אפשר בליל שבת לקדש על הפת, וביום השבת אפשר לקדש על 'חמר מדינה' (ראה באריכות שש"כ פרק נג).

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.