English | Francais

Search


גליון מס' 41 - בעיית ריבית

| ל בשבט תשס"ח | 2/9/2008

בשבת האחרונה, קרא הציבור את פרשת משפטים. בפרשה מצוות רבות הנוגעות לעניינו של בטאון זה – סדר חברתי על פי התורה.

אחד העקרונות המייחדים את הסדר החברתי שהתורה מנחילה לנו הוא איסור ריבית. בימינו, עם השימוש הרב בריבית בכלכלה המודרנית, ישנם רבים החשים שאין דרך לנהל חיים כלכליים מודרנים תוך שמירה על הלכות ריבית. יש מקום להניח, שכשם שבנושא השמיטה השתמש עם ישראל ב'היתר המכירה'  במשך שמיטות רבות, מחוסר ברירה, כך גם בהקשר של החיים הכלכליים, נוצר 'היתר עיסקא' העוקף את בעיית ריבית בדרך כלל.

אולם, היתר עיסקא מועיל רק כאשר הוא נעשה מראש, בזמן עריכת ההסכם בין הצדדים. כאשר לא נחתם היתר עיסקא בזמן, עלולות להיווצר בעיות הלכתיות. כמה מבעיות אלו נידונות בגליון הנוכחי.

כהמשך לנייר העמדה בנושא מעמד חוקי המדינה בהלכה, שפורסם באתר שלנו, אנו מתכוונים להעלות בקרוב נייר עמדה שידון בתוקפו של חוק שכר המינימום. נייר עמדה זה יפתח סדרת דיונים בחוקים שונים, ובתוקפם בדין תורה. המעוניינים בהשתתפות בדיונים אלו, מתבקשים לפנות אלינו.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.