English | Francais

Search


גיליון מספר 15 - תחרות עסקית

| טו מנחם אב תשס"ו | 12/15/2007


כפי שאמרנו בגליון הקודם, אנו ממשיכים לעסוק בנושאים מסחריים, וגם השבוע אנחנו עוסקים בענייני השגת גבול ויורד לאומנות חברו.

פסק הדין של הרב אלישיב, שאותו אנו מביאים בגליון, יוביל אותנו אל הנושא בו נעסוק בפעם הבאה – הנושא של זכויות יוצרים. זהו נושא 'חם' מאוד, והציבור הרחב אינו מכיר את הדיונים ההלכתיים הקשורים בו. אנו מקווים שהקוראים ימצאו תועלת בפסקי הדין בנושא שיובאו בבטאון.

לתשומת לב הקוראים: עקב היציאה לחופשת בין הזמנים, תתעכב יציאת הגליון הבא והוא יצא רק בי"ג באלול.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.