English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת כי תצא

כי תצא | יא אלול תשע"ג | 17/08/2013

פרשת השבוע: וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ

פרשתנו פותחת את דבריה בפרשיה שחז"ל הגדירוה: "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" (קידושין כ"א ע"ב). בלשון רבי יהודה הלוי בספרו "הכוזרי" היינו מגדירים אותה: "מצאת מקום חרפתנו" (עיינו בדברינו לפרשת כי תצא - שנת תשס"ו). ננסה השבוע להבין קצת יותר את התופעה. הביטוי "אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר" (דברים כ"א יא) אומר דרשני. לכאורה היה צריך להיות כתוב אשה יפת תואר (גם הלכתית חז"ל התייחסו לשינוי לשון זה). הביטוי: אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר, מרמז לכך שהאשה הזאת הייתה מזומנת לכך. חז"ל בספרי (כמובא גם בדברי הרמב"ן) הסבירו "שהגוים ארורים הם בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים אחריהן" (דברים, כי תצא פיסקא ריג). כלומר, נוהג שבעולם היה, שליד כל מחנה צבאי עמד גם מחנה של נשים מקושטות שעמדו ל"רשותם" של החיילים. לכן, ברור גם מדוע לאותה אשה יש "שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ", כלומר "מדים", ששדרו מה מעשיה ועיסוקיה. במקרה שאותו צד הפסיד במלחמה, מנהג העמים היה לחלקן כשלל. תופעה זו מתוארת בצורה ברורה בדבריה של אם סיסרא: "חַכְמוֹת שָׂרוֹתֶיהָ תַּעֲנֶינָּה אַף הִיא תָּשִׁיב אֲמָרֶיהָ לָהּ: הֲלֹא יִמְצְאוּ יְחַלְּקוּ שָׁלָל רַחַם רַחֲמָתַיִם לְרֹאשׁ גֶּבֶר שְׁלַל צְבָעִים לְסִיסְרָא שְׁלַל צְבָעִים רִקְמָה צֶבַע רִקְמָתַיִם לְצַוְּארֵי שָׁלָל" (שופטים ה' כט-ל).


Dedication

 

 

 

 

לרפואה שלימה ומהירה

איטה בת חנה ארנרייך

אליהו בן שרה כרמל

בתוך שאר חולי עמו ישראל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.