English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת כי תשא

כי תשא | ט"ז אדר תשע"ה | 07/03/2015

פרשת השבוע: על פורים ועל אחדות

רבים שעסקו בענייני חג הפורים הדגישו את עניין האחדות. הם ערכו השוואה בין האחדות שהייתה בזמן מעמד הר סיני, כשכולם כאיש אחד בלב אחד קיבלו את התורה, שנאמר: "וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר" (שמות י"ט ב), לבין מרדכי היהודי, שהצליח לאחד את העם בעקבות קריאתה של אסתר: "לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים" (אסתר ד' טז) ולהביא את העם למצב של "הדור קיבלוה בימי אחשורוש" (שבת דף פח ע"א). אומנם, מבחינת הפשט של פסוק זה במגילת אסתר, אין מדובר באחדות אלא בחזרה בתשובה. נעיר כי היה מדובר רק על יהודי שושן ועוד נוסיף כי דיוק בפסוק מוכיח שאין מדובר בכל יהודי שושן אלא בחלק מהם, הכתוב נקט: "לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשָׁן". חז"ל דרשו "מהו הנמצאים, אותם שאכלו הסעודה יצומו" (ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ד) כלומר אסתר דרשה ממרדכי שדווקא אלה שקילקלו ונהנו מהמשתה של אותו רשע, הם שיתקנו ויצומו.


Dedication

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.