English | Francais

Search


שנת תשע"ז | שבת פרשת תרומה

תרומה | ו אדר תשע"ז | 04/03/2017חמדת חינוך: אחד מתוך שלושה

המספרים בלתי נתפסים: אחד עשר אלף ומאה וארבעה עשר (11,114!) זוגות התגרשו בשנה האחרונה. מדובר בלא פחות ממגפה לאומית. האם יש דרך לעצור אותה? מהו האיום האיסטרטגי הגדול ביותר על עם ישראל כיום? תלוי את מי שואלים. מומחי הביטחון ידברו מן הסתם על הגרעין האיראני. לו מדינת האיסלם הקיצונית תצליח לפתח פצצת אטום יהיה בכך סיכון ממשי לקיומה של מדינת ישראל. פעילים חברתיים ידברו על הפערים הכלכליים ועל ריבוי העניים, ואחרים יצביעו על הקיטוב בין חלקי העם והשנאה המתגברת. הדתיים שבינינו עשויים להצביע על אובדן הזהות היהודית ונטישת הערכים המסורתיים או על תופעות של התבוללות ונישואי תערובת המכרסמות במרץ ביהדות העולם ומחלחלות גם לישראל. אך דומה שיש נתון חשוב אחד שחומק לנו מתחת הרדאר. נוטים להתייחס אליו כאל תופעת טבע שאין מה לעשות לגביה מלבד לשחרר אנחה סמלית ולהמשיך הלאה לנושא הבא, אך היא חמורה והרסנית והשלכותיה רבות וקשות. המספרים בלתי נתפסים: אחד עשר אלף ומאה וארבעה עשר (11,114!) זוגות התגרשו בשנה האחרונה.


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
שירה מרים בת רעיה
בתוך שאר חולי עם ישראל

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע

ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע  י"ז בסיוון תשע"ד

 

לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד

 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

 לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה.

 נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.