English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת נח

נח | ד חשון תשע"ט | 13/10/2018


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית'

התובעת והנתבעת עוסקות בשיווק רשתי, שהוא שיווק של מוצרים ומכירתם ללקוחות, תוך קבלת אחוזים מהמכירות, כשחלק מהאחוזים מגיעים למוכרת, ו18% תמיד עוברים לחמש הדרגות שמעל המוכרת, כשהדרגה הגבוהה החמישית (המנהלת) מקבלת את יתרת האחוזים שלא חולקו, בשתי הדרגות שמעל אלו מקבלים 6% ו-3% נוספים בהתאמה. מוכר אינו רשאי לעבור להיות מתחת לדרגה של מישהו אחר בשנתיים הראשונות, למרות זאת, אחת המוכרות רצתה לעבור לעבוד תחת מוכרת בדרגה גבוהה יותר, על מנת שהיא תדריך אותה, ותעזור לה להגדיל את המכירות. לאחר שנתיים עברה התובעת לעבור בשם משתמש אחר, והפרופיל שבה השתמשה הפך ללא פעיל, כל עוד קיבלה הנתבעת את 18% היא העבירה את החלק שהיתה תובעת אמורה לקבל אליה, אך בשלב כלשהו נוצר מצב שבו החברה היתה צריכה להפוך את התובעת למנהלת, ולהעביר לנתבעת 6% שאינם במניין ה-18%, למרות זאת החברה החליטה לא לעשות כך, משום שהפרופיל הישן של התובעת הפך ללא פעיל, והתובעת נשארה מנהלת בעצמה, לטענתה היא צריכה להעביר רק מעט אחוזים משום שהיא מפסידה את ה- 6% שאותם היתה יכולה להרוויח. התובעת טוענת כי הנתבעת לא עמדה בהסכם ולא הדריכה אותה, כמו כן היא תובעת את כל האחוזים שמגיעים לה בתור מנהלת, ואחוזים מבונוס הרכב שקיבלה הנתבעת כתוצאה מפעילות התובעת


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רוחמה רחל בת שושנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.