English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת וירא

וירא | יח חשון תשע"ט | 27/10/2018

פרשת השבוע: בית אל - שער השמים? או מהו הַמָּקוֹם? חלק ב'

המחלוקת בין אנשי בית אל ובין אנשי ירושלים בשאלה, היכן הוא המקום או היכן הוא שער השמים הובאה בדברינו לפרשת לך לך תשע"ט. ירבעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא, תמך באנשי בית אל ובדרכם הרוחנית, לכן בנה מזבח בבית אל וגם חידש שם את חטא העגל. ההוכחה הניצחת לכך שהוא ראה בעבודת העגל את הדרך "הנכונה"לעבודת השם, היא העובדה שקרא לשני בניו נדב ואביה(ו), כנראה, על שם שני בניו הגדולים של אהרון הכהן, בונה העגל הראשון. הראשון שניסה לתקן חטא זה היה אִישׁ אֱלֹהִים (ש)בָּא מִיהוּדָה (מלכים א י"ג א). חז"ל זיהו אותו עם עדו הנביא-החוזה שהיה אחד הנביאים החשובים באותו הדור (ימי שלמה המלך, רחבעם וירבעם). לצערנו, שליחות זו - החזרתו של ירבעם בתשובה, נכשלה, בגלל פעילותו של נביא שקר זקן מבית אל, שכנראה עמד בראש ה"מימסד הדתי" שם. למעלה ממאה וחמישים שנים מאוחר יותר, כמתואר בעקיפין בספר עמוס, התנהל מאבק נוסף של נביאי האמת ב"כהני" בית אל -. עמוס היה איש אלהים שבא מתקוע אשר ביהודה, ועיקר פעילותו הייתה בממלכת ישראל ובירתה שומרון. שמו של מלך ישראל באותו הזמן היה גם הוא ירבעם בן יואש.


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה 

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.