English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת בשלח

בשלח | יג שבט תשף | 08/02/2020הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

התובעת מטפלת באחזקת דירה שבבעלות קרובת משפחתה, ומגיעה לדירה מדי פעם. בעבר היא מסרה פעם אחת כביסה לנתבע וקבלה אותה בחזרה על ידי שליח. במקרה זה, התובעת מסרה בעצמה בסוף חודש אדר שתי מפות כמעט חדשות למכבסה של הנתבע, לאחר קצת יותר מחודש היא חזרה לקחת את המפות, אך אלה לא נמצאו. התובעת דורשת פיצוי בסך 1450$ כפי שעלו המפות. לטענת התובעת היא הבהירה לנתבע שהיא גרה רחוק, והיה ברור שיתכן ותגיע מאוחר לאסוף את המפות. לטענתה התובע אמר לה שהוא יחפש את המפות, ולא אמר שהמפות אבדו. הנתבע טען שהתובעת לא אמרה לו שמדובר במפות יקרות כל כך, וכן שהוא לא זוכר שהתובעת אמרה שהיא גרה רחוק, לטענתו הוא שלח שליח שהניח ליד דלת הדירה את המפות, והציע להזמין את השליח לעדות. בהסכמת שני הצדדים העיד השליח בטלפון ואמר שאינו זוכר שהחזיר את הכביסה לדירה. בנוסף, טען הנתבע שיש תקנון למכבסה שהיה תלוי במקום בולט בזמן שהתובעת הביאה את המפות. התקנון קובע שיש לאסוף את הכביסה תוך 30 יום ולאחר מכן הנתבע אינו אחראי לכביסה, וכן שהאחריות של המכבסה היא עד פי 10 מעלות הניקוי. לדבריו, מדובר במקובל במכבסות באותה עיר. כיוון שהתובעת הגיעה למכבסה כדי לקבל את הכביסה אחרי יותר משלושים יום הוא אינו אחראי. התובעת השיבה כי התקנון לא היה תלוי בזמן שהיא מסרה את המפות, והיא אף הגישה סרטון לבית הדין המוכיח זאת. בנוסף, גם לפי התקנון הנוכחי יתכן שמדובר בשלושים ימי עסקים שטרם עברו כשהיא הגיעה. וכן ששלושים היום כללו את חג הפסח בו המכבסה היתה סגורה, ולכן אין לספור את ימי הפסח. הנתבע השיב כי למרות שהיה שלט על המכבסה שהיא סגורה בפסח, בפועל, המכבסה עבדה בהיקף נמוך.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.