English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת ויקרא

ויקרא | ג ניסן תשף | 28/03/2020


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

התובע שימש כחזן במהלך כמה שנים בבית הכנסת של העמותה הנתבעת. בשנת 2012 הפסיק לשמש כחזן על פי דרישת חברי ועד העמותה, הוא תובע פיצויים שונים על הפסקת עבודתו. בין הצדדים התנהלו הליכים בבתי דין קודמים, הצדדים הגיעו להסכמות בפני בית המשפט כי הבוררות בבית הדין תתקיים על הסכסוך הכספי בין הצדדים תחת ההנחה כי לא התקיימו ביניהם יחסי עובד מעביד. לטענת התובע הוא מונה להיות חזן בשנת 2002, והיה חזן עד לשנת 2012, משנת 2007 הוא קיבל שכר של 18,000 ₪ לשנה, לטענתו בשנת 2010 הוחלט לקצץ בשכרו לסך 11,000 ₪, בנוסף הוא קיבל 5,000 ₪ נוספים לשנה מאדם פרטי בקהילה. בעבר התקיימה התדיינות בין הצדדים בבית אחר במספר סוגיות. כעת התובע תבע תביעות שונות בגין זכויות סוציאליות שלא קיבל ושכר שמגיע לו, סך הכל תבע כ-100,000 ₪. הנתבעת טענה להגנתה שהתובע היה חזן בהתנדבות, והכסף שקיבל הוא כסף שהגיע כפיצוי על רכישת ציוד שלא יצאה אל הפועל. בנוסף לטענת הנתבעת התובע נעדר מבית הכנסת פעמים רבות. לטענת הנתבעת יש לדחות את כל טענותיו משום שלא התקיימו מעולם יחסי עובד מעביד ביניהם.

ארץ אגדה: ביצת בר יוכני

במסכת בכורות (דף נז,ב) הובאה ברייתא ובה עדויות שהעיד רבי ישמעאל בן סתריאל בפני רבי יהודה הנשיא, וז"ל הברייתא כפי שעולה מגרסת כתבי היד (ובתוספת ביאור): "העיד רבי ישמעאל בן סתריאל מערקת לבנה לפני רבי: במקומנו מפשיטין את המתה ומלבישין את החיה... חזרין (מיני חזרת, חסה) שבמקומנו יש להם ששים ריבוא קלפים, יתוש שבמקומנו יש לו ששים רבוא קלפים בבית המסס (מקום במערכת העיכול) שלו. פעם אחת נפל ארז אחד שבמקומנו (והיה גדול מאוד) ועברו ששה עשר קרונות על חודו. פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני (עוף גדול) וטיבעה ששים כרכים ושיברה שלש מאות ארזים..." במאמר הקודם "חזרת עם ששים רבוא קלפים" התבאר שהעדות הראשונה של רבי ישמעאל בענין הפשטת המתה והלבשת החיה נראית כמרמזת למסורת המקובלת בעם ישראל בענין 'גלגול נשמות', וכפי שהיא מרומזת בתורה במצוות הייבום. והעדות בענין הפשטת המתה מרמזת שהנשמה שהיתה מלובשת בגוף שמת חוזרת ומתלבשת בגוף שנולד לחיות. והתבאר ששתי העדויות הנוספות בענין ה'חזרת' (חסה) שיש לה ששים רבוא קלפים ובענין היתוש שיש ב'בית המסס' שלו ששים רבוא קלפים, מרמזות שנשמות ישראל הן ביסודן 'ששים רבוא' והן חוזרות בגלגול, וכל אחת מהם רשומה כביכול ב'קלף' בפני עצמה וניתנת ב'גוף'. והתבאר שיש גם מציאות של 'עיבור' והיא כאשר נשמה באה באופן זמני ובתור 'אורחת', בתוך גוף שנקבעה בו כבר נשמה, ופעמים רבות הנשמה האורחת באה כדי לסייע לאדם בנסיונותיו. ונראה שגם העדויות הנוספות שלו בענין ה'ארז' ובענין 'ביצת בר יוכני' מרמזות לענין ה'גלגול' וה'עיבור', וכלקמן.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

אברהם יצחק בן חנה

רחל בת רבקה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.