English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת חוקת

חוקת | ה תמוז תש"ף | 27/06/2020


הלכה פסוקה: עובד שהתפטר על מנת לעבוד בעבודה שבוטלה

התובע הוא עובד והנתבע הוא מנהל ברשת למכירת רהיטים (להלן, הרשת). הנתבע הסכים לקחת על עצמו את כל חיובי החברה ולכן הוא הנתבע בדין תורה זה. התובע עבד בחנות רהיטים בשכר של כ-10,500 ₪ נטו לחודש ועוד רכב צמוד. הנתבע פנה אליו וביקש ממנו לעבור לעבוד ברשת. הוסכם ביניהם שבתחילת השנה האזרחית הבאה התובע יתחיל בתפקידו באותם תנאי שכר, התובע ביקש מהנתבע לדחות את תחילת העבודה בחודש והנתבע הסכים. לקראת סוף ינואר הודיע התובע לנתבע שהוא התפטר מעבודתו ורוצה להתחיל לעבוד ברשת. הנתבע הזמין את התובע לפגישה עם צוות העובדים והעביר את כתב ידו לגרפולוג. לאחר תקופה של יותר מחודשיים שבהם הנתבע התחמק מלענות לתובע האם הוא יתחיל בעבודתו, הודיע הנתבע שהוא לא מעוניין להעסיק את התובע. כעת התובע עובד בחברת תקשורת בתנאים פחות טובים. לאור כל האמור התובע דרש פיצוי של 30,000 ₪ עבור החודשים שבהם לא עבד, ועוד 5,000 ₪ עבור שכ"ט עו"ד לטענת הנתבע התובע הפתיע אותו בהודעה קצרה על כניסה לעבודה, ובנוסף העובדים והגרפולוג שלו התנגדו לכניסת התובע לעבודה.

ארץ אגדה: רבי אבהו בבית המרחץ

במסכת ברכות (דף ס,א) מובאות תפילות שיש לאומרן בכניסה וביציאה מבית המרחץ, ואגב כך מובא מעשה, וז"ל הסוגיה בתוספת תרגום וביאור קל: "תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: 'יהי רצון מלפניך ד' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועוון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועוון - תהא מיתתי כפרה לכל עונותי'. אמר אביי: לא יאמר אדם כך (את סוף התפילה 'ואם יארע בי דבר קלקלה ועוון תהא מיתתי כפרה לכל עונותי') שלא יפתח פיו לשטן... כאשר יוצא מבית המרחץ מהו אומר? אמר רב אחא: 'מודה אני לפניך ד' שהצלתני מן האור'. רבי אבהו נכנס לבית המרחץ, נפחתה (נשברה) רצפת בית המרחץ תחתיו, התרחש לו נס, וקם על עמוד שהיה שם והציל מאה ואחד אנשים באבר אחד שלו. אמר: לכך התכוון רב אחא בתפילתו ('מודה אני לפניך ד' שהצלתני מן האור')." בבתי המרחץ של אותה התקופה היתה בריכת מים גדולה שרצפתה ניצבה על גבי עמודים, ובקומה שמתחת לבריכת המים היו מדליקים אש גדולה שחיממה מתחת את הרצפה של הבריכה. ופעמים שרצפת בית המרחץ היתה קורסת ואנשים היו נופלים לתוך האש שתחת הבריכה. ולכן חוברה תפילה לפני הכניסה למרחץ וכן תפילת הודאה לאחר היציאה ממנו. ובכל אופן, המעשה ברבי אבהו שניצל והציל אחרים עימו טעון בירור. רש"י ביאר שההצלה נעשתה באמצעות זרועו של רבי אבהו: "בזרועו החזיק אחד או שנים, וזה בזה החזיקו עד מאה ואחד". אמנם אם אותו איבר הוא זרועו מדוע לא נכתב במפורש שהוא הציל אותם בזרועו?Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

אלישע יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.