English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת שופטים

שופטים | ב אלול תש"ף | 22/08/2020


הלכה פסוקה: מפקח בנייה שפיקח על חברה של עצמו

הנתבעים הם בעלי נכס הכולל כמה אולמות, הנתבעים רצו לבנות עוד שלושה אולמות בנכס, ולצורך כך פנו לתובע שהיה מוכר להם כקבלן בניין וכמפקח בנייה, על מנת שיסייע להם לבחור קבלן, להכין את החוזה מולו, ולפקח על עבודתו של הקבלן בחוזה. בחוזה שנחתם בין הצדדים סוכם שישולם לתובע 78,000 ₪ עבור עבודתו. המפקח המליץ על חברה קבלנית, ולאחר מכן נחתם עמה חוזה. המפקח תבע את השלמת שכרו, והחזר תשלומים ששילם מכיסו עבור הבנייה. סך כל התביעה היא על סך 126,000 ₪. לטענת הנתבעים החברה הקבלנית (להלן, החברה) עליה המליץ התובע שייכת לתובע והוא היה מורשה חתימה בחשבון הבנק של החברה, ולכן יש כאן ניגוד עניינים ואונאה. בנוסף לוח התשלומים לחברה שאישר התובע אינו סביר, והשכר ששולם אינו הולם את העבודה שנעשתה בפועל. לפי חוו"ד שהגישו הנתבעים לבית הדין שווי העבודה שנעשתה באחד האולמות הוא כ-230,000 ₪, בעוד ששולם לחברה מעל 1,000,000 ₪, והתובע ידע על כך בהיותו מורשה חתימה בחברה (הוצגו ראיות לכך). התובע השיב כי הוא מכר את החברה לאדם אחר, ובעת העבודה היא לא הייתה שייכת לו. התובע הכחיש את הטענה שהנתבעים שילמו לחברה יותר מדי עבור בניית אחד האולמות, אלא טען שהתשלומים היתרים נעשו ללא ידיעתו.
Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של
חני בת פנינה
ניר רפאל בן רחל ברכה
אסתר בת רחל
נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה
יפה בת רחל יענטע
ויקי ויקטוריה בת דייזי
אסתר מיכל בת גיטל
יהודית שרה בת רחל
רייזל עניה בת דבורה
נתנאל בן שרה זהבה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.