English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת תולדות

תולדות | ה כסלו תשפ"א | 21/11/2020

פרשת השבוע: לאציל – אז מה פירוש? (לא, זו לא שגיאת כתיב)

מיד כשנתברר לעשיו כי יעקב לקח את ברכתו, הוא פנה אל אביו ואמר: "וַיֹּאמֶר הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וַיַּעְקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם אֶת בְּכֹרָתִי לָקָח וְהִנֵּה עַתָּה לָקַח בִּרְכָתִי וַיֹּאמַר הֲלֹא אָצַלְתָּ לִּי בְּרָכָה" (בראשית כ"ז לו). ננסה להבין מהו פירוש הביטוי: הֲלֹא אָצַלְתָּ לִּי בְּרָכָה, שלכאורה אין לו חבר בתנ"ך. אע"פ כן, חז"ל וגדולי הראשונים עשו מאמץ גדול על מנת להבין את פשר הביטוי, על סמך הופעות דומות בתנ"ך. מדרש שכל טוב (שם) מציע את הפרשנות הבאה: "עיקר המלה לשון רבוי, ודומה ואצלתי מן הרוח (במדבר י"א יז), ויאצל מן הרוח (שם שם כה), א"ל דרך הקדוש ברוך הוא לרבות מדברו אחד דברים הרבה ואתה אפשר שאין לך ריבוי דברים לתת לי ברכה אחת מן הניצולות". לדברי המדרש, האצלת הרוח שמשמעותה ריבוי (וגודל) הרוח, שקיבל משה מהקב"ה, מאפשרת לו לתת ממנה גם לשבעים הזקנים. לכן, דברי עשיו מתפרשים כטרוניה של הבן כלפי אביו. יתכן ויש בדברים גם טרוניה נסתרת כלפי בורא עולם, שיצחק מייצג אותו והולך בדרכיו. אם אכן דברינו נכוחים, דמותו של עשיו כמכבד אב, נפגמת ולו במשהו. גם אונקלוס (שם יז) פירש כך: "ואצלתי - כתרגומוי וארבי, כמו (שמות כד, יא) ואל אצילי בני ישראל". לדבריהם, כשם שאצילי פרושו: הגדולים, כך גם בפסוקנו שואל עשיו את אביו יצחק: האם הברכות שלו אינן מספיק גדולות?! כך שגם הוא יוכל לקבל ברכה.

הלכה פסוקה: חיתוך מתכת שלא נעשה כראוי

התובעים הם בעלים של חברה העוסקת בחיתוך מתכות והנתבע הוא אמן העוסק בעיצוב אומנתי לבתי כנסת. הנתבע קיבל הזמנה מבית כנסת לספק להם פריטים אומנותיים, ולצורך חיתוך מדויק של היצירה, הוא פנה לתובעים בבקשה שיבצעו עבורו חיתוך של פליז. סוכם כי החיתוך יבוצע במכונת cnc. בנוסף, ישנה מחלוקת על גובה התשלום שסוכם, לטענת התובעים הוסכם על 15,000 ₪, ואילו לטענת הנתבע הוסכם על 14,000 ₪. מוסכם שהנתבע שילם מקדמה בסך 5,000 ₪, ועבודת החיתוך יצאה לדרך. בסיום העבודה הנתבע הגיע ולקח את החומר החתוך, ותלה אותו בבית הכנסת. גבאי בית הכנסת שראה את היצירה טען שהחיתוך נעשה באופן לא מדויק וועד בית הכנסת החליט להוריד לו 23,500 ₪ מהסכום שהובטח לו. בנוסף לטענתו קשריו עם המעצבת נפגעו. התובעים טוענים כי הנתבע לא התקשר אליהם כלל להודיע להם על הטענות על החיתוך. אילו היה מודיע מיד הם היו מתקנים מה שניתן ומסכימים להוריד לו סכום מסוים על הליקויים. אך כעת משהגיעו לבית הדין הם תובעים 10,000 ₪ על יתרת התשלום ועוד 10,000 ₪ עבור הוצאות. הנתבע השיב כי אינו צריך לשלם מאומה, משום שהתקלות אינן בנות תיקון, למעט תשלום בסך 2,800 ₪ על חלק אחד שבו השתמש, והוא מעריך אותו בכ-20% מהעבודה. בנוסף לטענת הנתבע הפגמים במוצר גרמו לו להוצאות עבור חומרים בהם השתמש וירדו לטמיון. בנוסף הוא ביקש פיצוי על התמורה שלא קיבל מבית הכנסת (אובדן רווח) ועל הפגיעה במוניטין שלו.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.