English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת תצוה

תצוה | טו אדר תשפ"א | 27/02/2021


הלכה פסוקה: פרשנות חוזה שבין מעצבת פנים ומזמין העבודה

הנתבע בנה את ביתו ולצורך עיצוב הבית שכר את שירותי התובעת שהיא מעצבת פנים ואדריכלית. הוא התחייב לשלם לה 19,890 ₪ כולל מע"מ, ונקבע ביניהם לוח תשלומים. בנוסף נקבע כי על יום עבודה אחד של בחירת חומרים הוא ישלם תוספת של 1,000 ₪. בפועל, התובעת הגיעה ליום בחירת חומרים אחד כפי שהוסכם ובנוסף היא הגיעה ליום בחירת חומרים נוסף שארך 8 שעות. התובעת ביקשה מהנתבע 2,500 ₪ על יום זה אך לאחר דין ודברים הם הסכימו להפחית את המחיר ל-2,300 ₪, לטענת הנתבע סכום זה גבוה, ויש להפחיתו ב-300 ₪. המחלוקת העיקרית בין הצדדים התעוררה בעקבות החלטת הנתבע להפסיק את עבודתה של התובעת. לטענת התובעת היא השלימה את עבודתה, ומגיע לה מלוא שכרה בניכוי 500 ₪ שהיא מוכנה להפחית עבור דברים שטרם בוצעו. סך התביעה היא 6,890 ₪ לעומת זאת, הנתבע טוען שהתובעת ביצעה פחות מחצי העבודה עליה התחייבה. למשל, לטענתו, היה עליה להכין לו תכניות נגרות מלאות, ואילו התכניות שהיא הכינה לא כללו את החזיתות. בנוסף, לטענתו, עיקר עבודתה היתה בחירת החומרים שטרם נעשתה.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ
הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל
נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.