English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת בהעלותך

בהעלותך | יח סיון תשפ"א | 29/05/2021


הלכה פסוקה: תביעה לביטול חוזה להפצת מסיכות רפואי בטענה שנחתם תחת לחץ

תובע הוא איש עסקים, ועל מנת לייבא מסיכות רפואיות לספרד הוא פנה לנתבעת שלה חברה הרשומה בספרד ועוסקת במכירת ציוד רפואי. התובע סיכם עם הנתבעת שהוא ייבצע את העסקה בשמה של הנתבעת ובתמורה היא תקבל 10% מההכנסות, וזאת מבלי שהנתבעת או מישהו מאנשיה יהיו מעורבים בעסקה (להלן ההסכם הראשון). לאחר מספר ימים ולאחר שחלק מהלקוחות העבירו מקדמות לחשבון הבנק של הנתבעת התברר כי אישורי האיכות של המסכות שהיו בידי התובע ונתנו לו על ידי היצרנים היו מזויפים. בתגובה הנתבעת ביקשה לחזור בה מהעסקה והחזירה ללקוחות את המקדמות. לאחר משא ומתן הסכימה הנתבעת להמשיך בעסקה בתנאי שתקבל חצי מהרווחים (להלן, ההסכם השני), התובע הסכים לכך. לאחר מכן, נציג של הנתבעת הסביר לתובע אילו אישורים עליו להשיג כדי לאפשר את היבוא. ובפועל התבצעה עסקה אחת בלבד על פי הסכם זה, אולם, המסכות נרכשו בסופו של דבר בספרד ולא היה צורך באישורי יבוא. הרווח בעסקה היה 330,000 יורו, והרווחים חולקו בשווה בין הצדדים. במקביל התובע מצא חברה אחרת שהסכימה לעבוד איתו בתנאים של ההסכם הראשון. כעת התובע טוען כי ההסכם השני נכפה עליו תחת לחץ, וההסכם שתקף הוא ההסכם הראשון, ולכן מגיע לו לקבל עוד 100,000 יורו. הנתבעת השיבה כי ההסכם השני הוא התקף, כיוון ששני הצדדים הסכימו עליו, בנוסף, התובע לא עמד בהסכם הראשון כאשר התובע המציע אישורי יבוא מזויפים גם אם לא באשמתו. בפועל לאחר ההסכם השני הנתבעת היתה מעורבת בליווי העסקה וקידומה, בשונה ממה שהוסכם בהסכם הראשון, ולכן היתה הצדקה לכך שתקבל חלק גדול יותר מהרווחים.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.