English | Francais

Search


שנת תשפ"ג| שבת פרשת משפטים

משפטים | כז שבט תשפ"ג | 18/02/2023הלכה פסוקה: פיצוי לטבח שפוטר מעבודתו

הנתבעת היא חברה להכנת מזון אשר העסיקה את התובע כטבח החל משנת 2016, ועד לתאריך 16/7/20 בו עבודתו הופסקה בגלל מגיפת הקורונה. העובד בהתחלה יצא לחל"ת, ואז פוטר. לטענת התובע הנתבעת לא ביקשה ממנו לחזור לעבודה ולא יצרה איתו קשר, ולכן מדובר בפיטורין. במשך התקופה הוצעה לו עבודה אצל מעסיק אחר, והוא וויתר עליה כי היה סבור שיחזור לעבודה. לפיכך הוא מבקש לקבל: פיצויי פיטורין בסך 14,200 ₪, ובנוסף פיצוי על אובדן הכנסה מעבודה אחרת, פיצוי עבור אובדן הזכות לפדות את קרן ההשתלמות בפטור ממס, פיצוי על הלנת פיצויי פיטורין, פיצוי בגין צער ועוגמת נפש, ותשלום אגרת בית הדין. הנתבעת טוענת שהיא היתה רשאית לפטר את התובע משום שהוא הפר את ההסכם עם הנתבעת מספר פעמים, בכך שעבד לאט באופן מכוון, וכן עבד לכאורה שעות נוספות מעבר למה שהיה נדרש לצורך העבודה. בנוסף הנתבעת כלל לא פיטרה אותו, אלא להיפך ניסתה להשיב אותו לעבודה, אלא שהוא לא השיב לה. למרות זאת היא מסכימה לשלם לו פיצויי פיטורין.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה

חיים מנחם מנדל בן חנה

מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א

 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.