English | Francais

Search


> חנות ספרים > שו"ת במראה הבזק

חנות ספרים

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק א

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ב

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ג

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ד

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ה

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ו

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ז

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלק ח

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח

שו"ת במראה הבזק בכריכה מהודרת חלקים א-ח

שפה: עברית
מחיר: 560 ש"ח

תשובות לשאלות מרבני הגולה. השאלות מבטאות את המצב המיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. התשובות מתמודדות עם המציאות בעולם מודרני מתפתח בדרך של "דרכיה דרכי נעם". הספרים עוסקים בארבעת חלקי ה"שלחן ערוך" תוך ניסיון לקחת בחשבון גם את החלק החמישי ההופך את התורה ל"תורת חיים".


מחיר כל כרך: 80₪ 
מחיר מבצע לשבעת הכרכים 560₪ במקום 640₪.


שו"ת במראה הבזק חלק א

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ב

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ג

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ד

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ה

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ו

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ז

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ח

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

שו"ת במראה הבזק חלק ט

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

להורדה


שו"ת במראה הבזק, חלקים א-ט

שפה: עברית
מחיר: 480 ש"ח

תשובות לשאלות מרבני הגולה. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. התשובות מתמודדות עם המציאות בעולם מודרני מתפתח בדרך של "דרכיה דרכי נעם". הספרים עוסקים בארבעת חלקי ה"שלחן ערוך" תוך ניסיון לקחת בחשבון גם את החלק החמישי ההופך את התורה ל"תורת חיים".     


מחיר כל חלק: 60 ש"ח
מחיר מבצע לתשעת הכרכים 480₪ במקום 540₪ .


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.