English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת שופטים

שו"ת במראה הבזק: תפילה לרפואה שלימה ליד מיטת חולה(מתוך ח"ב)

 

גואטמלה-סיטי, גואטמלה                        Guatemala City, Guatemala

אדר א' תשנ"ב

 

שאלה

באילו תנאים אפשר להתפלל ל"רפואה שלימה" או תפילה אחרת ליד מיטת חולה?

 

תשובה

מצוה לומר תפילה לרפואה שלימה ליד מיטת החולה, וכתב הרמב"ן (הובאו דבריו ברמ"א סעיף ד' בשו"ע יורה דעה סי' שלה), שהמבקר חולה ולא בירך את החולה, לא יצא ידי חובת מצוות ביקור חולים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.