English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת חיי שרה

שו"ת במראה הבזק: ניתוח בניגוד לרצון החולה(מתוך ח"ג)

 

בולוניה, איטליה                                                    Bologna, Italy

כסלו תשנ"ג

 

שאלה

גבר בן 56, רווק, חולה סרטן מעיים, כנראה בשלב מתחיל. הרופאים אמרו לו שחייב לבצע ניתוח להוצאת רוב מערכת המעיים ולהתקנת "פי טבעת מלאכותי" בבטן. לפי דעת הרופאים אין דרך אחרת לטפל במחלתו. להיפך, אם ינותח קיימים סיכויים גבוהים שיתרפא לגמרי. אלא, שניתוח זה עלול להביא, ברוב המקרים, לידי חוסר כח גברא. האיש מפחד מלתת את הסכמתו לניתוח. האם בכל זאת הוא חייב להסכים? חובה להוסיף שמדובר בחולה שאינו מיושב בדעתו מבחינה פסיכולוגית כללית, למרות שאין להגדירו כשוטה.

 

תשובה

תוך כדי בירור התשובה לשאלתך בעניין החולה, ולאחר התייעצות עם רופאים מומחים, הוברר לנו שחסרים פרטים. תיאור המחלה כמתואר מתאים למקרה מאוד נדיר של מחלה זו1.

המלצתנו שהחולה ייבדק אצל רופא מומחה נוסף, ואם גם הוא יאשר את האבחנה ואת דרך הטיפול2, ויקבע כי החולה צריך לעבור ניתוח כדי להצילו מסכנת מות, כי אז חייב החולה להסכים לניתוח, ואף על פי שיש חשש ל"תשות כח גברא", פיקוח נפש דוחה אף חשש זה3. על כן חובת הרב לנסות לשכנעו להסכים לניתוח.

אם החולה מתמיד בסירובו, כבר פסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל "ואם יש חולה שצריך ניתוח להצילו, ויש רוב גדול שיצליח הניתוח, יש לעשות לו הניתוח גם נגד רצונו, כל זמן שאין חשש שעצם מה שכך (ש)מכריחים אותו יגרום לו סכנה יותר גדולה"4. אבל אם ימשיך לסבול יסורים גדולים הן גופניים הן נפשיים גם אחרי הניתוח שיציל את חייו, זכותו של חולה להתנגד לניתוח, ואין לכפותו5.

במקרה דנן, כשיש ספק ביכולתו של החולה לשקול ולהכריע, יש לבדוק זאת לגופו של עניין על פי הערכת נימוקיו. אם המעריכים יגיעו למסקנה שאי-אפשר לסמוך עליו והוא נוהג בזה כשוטה, הרי שיש לכפותו6.

יש לציין שבכל מקרה שהוחלט לבצע ניתוח, צריך שיעשה זאת רופא שהתמחה בנושא.

 

________________________________________________

 

1 ד"ר קלמן פז, רופא מומחה לכבד ודרכי העיכול בביה"ח "שערי צדק", ירושלם, שהרי נדיר מאוד, שבשלב מוקדם של המחלה יש צורך בניתוח של רוב מערכת המעיים, כולל פי-הטבעת.

2 על-פי "אגרות משה" לגר"מ פיינשטיין (חו"מ ח"ב תשובה עד אות ב).

3 שם תשובה עה.

4 תשובת הגר"מ פיינשטיין שפורסמה במאמרו של הרב מ' הלפרין "פסקי דין רפואה ומשפט" (ח"א עמ' 101 ואילך).

5 הכרעת מרן הגאון הרב שאול ישראלי, וראיה מהגמ' כתובות דף לג ע"ב גבי חנניה מישאל ועזריה שיש צד ביסורין שקשה ממות. אמנם עיין ב"אגרות משה" (שם סי' עה, א) שמדבריו משמע, שבמקום שינצל לחיי עולם, כופין אותו להתרפא.

6 "אגרות משה" (שם סי' עד).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.