English | Francais

Search


שנת תשע"ז | שבת פרשת מטות מסעי

שו"ת במראה הבזק: שימוש בחברת הובלה לא יהודית להובלת סחורה, מיום ו' לשבת בבוקר, עבור לקוח שאינו יהודי(מתוך ח"ה)

ניו יורק, ארה"ב                                       New York, USA
שבט תשס"ב

שאלה

האם מותר לשלוח סחורה ביום ו' באמצעות חברת הובלה לא יהודית, בחו"ל, ולבקש שהסחורה תגיע בשבת ללקוח הלא יהודי?

תשובה

הדבר מותר רק במקום צורך גדול (דחוף), מכיוון ש"אמירה דאמירה" לגוי מותרת במקום צורך גדול בלבד [ונחשב לאמירה דאמירה מכיוון שהיהודי מדבר עם המזכירה או עם בעלי החברה, והם אומרים לפועלים שלהם. אבל לדבר ישירות עם הפועלים אסור, מכיוון שאז זו אמירה ישירה]1.

כאשר אין צורך גדול, מותר למסור את עבודת ההובלה לחברה בסתמא, אפילו אם ידוע שהם יבצעו אותה בשבת, אבל אסור לומר להם במפורש לעשות כן2.

___________________________

1 שו"ת "שבות יעקב" (ח"ג סו"ס מב), "מלכים אומניך" (פרק ח סעיף א).

2 שו"ע (או"ח רמז סע' א) ושם ב"משנה ברורה" (ס"ק ג).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

יהבית יהודית בת תירצה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

אורנית מרים בת דליה
בתוך שאר חולי עם ישראל


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

  לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד

 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ

ר' בן ציון גרוסמן

 נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז
 
לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.