English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזק: שילוב ילדים שנולדו ליהודי מאשתו הנכריה בבית-ספר יהודי(מתוך ח"ד)


מילאנו, איטליה
                                               
Milano, Italy

כסלו, ה'תשנ"ח


שאלה

כיצד עלינו לנהוג בעניין שילוב ילדים בני אם נוצריה (ואב יהודי) בבית הספר היהודי של קהילתנו. אני רוצה לציין שבביה"ס לומדים לימודי קודש וגם לימודים כלליים לפי תוכניות ממשלתיות. יש סכנה של התרחקות מבית הספר של מספר חשוב של ילדים אם יתקבלו הילדים הנ"ל, ושל מספר מקביל של ילדים אם לא יתקבלו. ככל האפשר אנחנו עומדים על המשמר כדי למנוע כניסה זאת, ואני הצעתי ליצור מסגרת מיוחדת כדי לעזור להורים שביקשו לגייר את בניהם לכשיתבגרו.


תשובה

על-פי מה שנמסר לנו, ועל סמך הכרתנו את המצב בקהילות איטליה, נראה שאין לקבל לבתי-הספר היהודיים ילדי נוכריות שאביהם יהודי, ועל כן הצעתך בדבר הקמת מסגרת מיוחדת לילדים כאלה היא הראויה.

יתכן שבנסיבות אחרות או במקרים מיוחדים יש מקום לשקול את הפסק בהתאם לכך.

הפוסק בעניין זה חייב להתחשב בעיקר בצורך הקיומי של המאבק בהתבוללות, אך גם במקום שאין לקבל את ילדיו הביולוגים של יהודי מנכריה למוסדות החינוך היהודיים, על האב לגייר את בניו.

בכל מקרה שהילדים - עם או בלי האם - נוקטים צעדים מעשיים כדי להתקרב ליהדות במטרה להתגייר בסוף התהליך, יש לקרבם באהבה, ובוודאי אין להרחיקם.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

ויקטוריה בת דייזי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.