English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת שופטים

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין- רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית'

קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה

עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה
'ארץ חמדה גזית' עפרה / אדר תשע"ח / תיק 77026

דיינים: הרב חיים בלוך - אב"ד, הרב עמוס ראבילו, הרב שמעון גרבוז

תקציר המקרה: הנתבע הזמין קבלן עבודות עפר שרצה לבצעם לפני שנת השמיטה, סוכם ביניהם על סכומים מסוימים לדונם ובאופן כללי, ועד כה המזמין הנתבע שילם לקבלן התובע סכום של 45,000 ₪, הקבלן נכון להשלים את כל העבודות שלא הושלמו, ובלבד שישולם לו שאר הכסף, הוא תובע את הכסף שנותר לתשלום. לטענת הנתבע הוא יהיה חייב לשלם רק לאחר השלמת כל העבודה.

פסק הדין: הנתבע ישלם לתובע 50,000 ₪ תוך 30 יום מפסק הדין עבור העבודות שנעשו, על התובע להשלים את העבודות שנשארו לו, בית הדין קבע את התמחור לתשלום עבור כל קט, שהוא יכשיר, ועל כל קטע שיושלם הוא יקבל את כספו בנפרד.

נימוקים:

א. מועד התשלום על עבודה קבלנית (ו)

בדרך כלל מועד התשלום הוא בסיומה של העבודה, במקרה שלנו בגלל שכל חלק מהעבודה תומחר בנפרד, דין זה דומה לדברי הרמ"א (חו"מ עח, א) שאם שכר סופר לכתוב לו קונטרסים הרי שבסוף כתיבת כל קונטרס הוא מועד התשלום (ואף שנחלקו האם נאמן לומר פרעתי, לא נחלקו לעניין מועד חיוב התשלום)., כך גם עולה מחוו"ד המומחה בעניין זה. ואם כן כל עוד לא הוכח אחרת החיוב לשלם הוא על כל יחידה שתומחרה בנפרד, ועבודתה הסתיימה.

ב. שימוש בשטח חקלאי לאחר העבודה לא מוכיח שהעבודה טובה (ז)

בכך שהחקלאי השתמש בשטח שהוכשר אין לראות הסכמה, וזאת משום שהחקלאי היה לחוץ לשתול את הכרם לפני ט"ו באב, והודיע לקבלן שבעבודה יש פגמים אין בכך מחילה על פגמים אלו (מחנה אפרים אונאה ו)

ג. עבודה שלא הושלמה עקב אונס שנגרם מעבודת המזמין (ח)

הנתבע לא צריך לשלם לתובע תשלום מלא על החלק שלא הושלמה העבודה בו, אולם במקרה זה מכיון שהסיבה שהתובע לא השלים עבודתו נעוצה גם בכך שהנתבע הכשיל אותה בכך שהוא נטע גפנים בשטח שמהווה מעבר לכלי הנתבע, וגם בגלל אוזלת ידו של התובע, לכן כפשרה בית הדין מחייב את הנתבע לפי החלק שאותו הוא ביצע.

ד. הודאה במקצת כשלטענת הנתבע מועד הפרעון אינו כעת (ט-י)

ישנה מחלוקת בין התובע לנתבע מה היה כלול בעבודה, ויש לשאול האם נחשיב את הנתבע מודה במקצת  משום שהוא מודה שיש חלקים בעבודה שהוא חייב עליהם תשלום, מצד שני לטענתו זמן התשלום של חלקים אלו טרם הגיע. בדין זה נחלקו הקצות והש"ך הסוברים שדין אדם זה ככופר הכל, והט"ז והתומים הסוברים שדין אדם זה כמודה במקצת, במקרה שלנו יש טעם אחר שהנתבע הוא מודה במקצת משום שלדעת הש"ך הוא נחשב מודה במקצת, לכן בית הדין מכריע שהנתבע חייב שבועה דאורייתא מדין מודה במקצת. יש לפדות שבועה זו בחצי מהכסף השנוי במחלוקת.

ה. האם אומרים "דמים מודיעים"

נחלקו הדעות בין הראשונים והאחרונים מתי אומרים את הכלל שהדמי םמודיעים, אולם נראה שבמקרה שאין מנהג מדינה, הדמים מודיעים, במקרה שלנו אין לומר שהדמים יודיעו משום שמומחה בית הדין קבע שהמחיר שהוצע הוא "מחיר הפסד", וכמו כן כשעושים עבודות רבות נהוג לתת הנחה על חלק מהחלקים, ואין להוכיח מה כלול באותו חלק מהמחיר בו תמחרו את החלק הזה.

  למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.