English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת מטות מסעי

שו"ת במראה הבזקקאראקס, ונצואלה Caracas, Venezuela
אייר, תש"ן

האזנה לתפילה מוקלטת בשבת.
(הפעלת רשם קול לכבד ראייה שאינו יכול לקרוא או להגיע לבית הכנסת)

שאלה

בקהילתנו, ישנו אדם הגר בשכנות לבית הכנסת, ומתפלל במניין לעיתים קרובות. בשנים האחרונות, הולך ודועך מאור עיניו, ל"ע, וכיום ראייתו מוגבלת ביותר! לבקשתו, הכנתי עבורו קלטת, הכוללת את כל תפילות ה"יום יום": שחרית, מנחה וערבית. בימים שאין הוא מופיע לבית הכנסת, הוא מתפלל בביתו כשהוא חוזר אחרי התפילות המוקלטות. בימים אלה, הוא עתיד לעקור ממקור מגוריו ולעבור לאזור מרוחק. עתה, הוא מבקשני, שאקליט עבורו את כל תפילות השבת, כדי שיוכל להתפלל בביתו, בעזרת הקלטת. אציין, שעד עתה, לא נעדר ולו שבת אחת מהתפילה. הסברתי לו את הקושי ההלכתי שבדבר, ואולם הוא מתחנן ולא מרפה. הוא טוען שעז רצונו להתפלל, ואין הוא זוכר על פה את התפילות. עוד הוא מוסיף, שאם הוא לא מתפלל, הדבר גורם לו עוגמת נפש וסבל מרובים. בהמשך מוסיף: "אני בין כה וכה מדליק חשמל בשבת, אולם איני רוצה לנסוע בשבת לבית הכנסת. ובעזרת הקלטת, אוכל להתפלל בביתי".
אשמח לשמוע מכב', על ההיבטים של "לפני עיוור" בנושא, וכן בקשר לאפשרות - במקרה מיוחד זה - לגבי שימוש בגוי, על ידי "רמיזה קלה", וביום חול (לגבי הפעלת ה"רשם-קול"), עקב הנסיבות המיוחדות: א. אדם כמעט עיוור ב. סבל נפשי רב (נראה בעליל) ג. לצורך תפילה.


תשובה
בגלל הנסיבות המיוחדות של המצב שתיארת[1], יש להתיר הפעלת רשם-קול בשבת, בצורה הבאה: רשם הקול יופעל ע"י שעון שבת אוטומטי, ובעליו יקשיב לו באמצעות אוזניות[2]. אפשר להזיז את רשם הקול, אבל רק לפי הצורך[3]. אסור ללחוץ על הכפתור של רשם הקול, להפסיק או להתחיל אותו, ולכן, אי אפשר להפוך או להחליף את הקלטת, אפילו כאשר המערכת אינה פועלת[4]. ניתן גם להפעיל את רשם הקול ע"י גוי[5].
יש לדאוג שהמערכת תהיה מוכנה לפני כן (ע"י הרב או בני המשפחה). ואז אין בעיה של "לפני עיוור"[6].
כאמור, כל ההיתר הזה הוא רק בגלל הצורך הגדול, ועדיף לחפש אלטרנטיבות אחרות. כמו מישהו שיגיע אליו הביתה להתפלל איתו. וגם אין לדמות מילתא למילתא, להתיר במקרים אחרים[7].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] עיוור שסובל מאי יכולת להתפלל בשבת, הצורך בתפילה, והתפילה מחזקת את הקשר שלו לשמירת תורה ומצוות.
[2] הבעיה היא, העניין של השמעת קול, המוזכר בגמ' שבת, דף י"ח, ע"א, גבי שימת חיטים בריחיים בערב שבת, כאשר הטחינה תמשיך גם בשבת. ותלוי במחלוקת רבה ורב יוסף. ישנה מחלוקת ראשונים איך להכריע, ונפסק בשו"ע בסי' רנ"ב, ס"ה, שהמחבר מתיר, והרמ"א מחמיר חוץ מבמקום הפסד. ובנדון זה יש לראות כמקום הפסד, שמותר גם לפי הרמ"א. בפרט כיום, שנפוץ השימוש בשעון חשמל לצרכים שונים, נראה שעם אוזניות, ודאי יש מקום להתיר במקרה דידן. אבל, אין להתיר לכתחילה, בלי אוזניות, שמכיוון שאפשר להשיג אותם בקלות, אין זה נחשב מקום הצורך.
(בנוסף לכך מרן הרב ישראלי, בברקאי קובץ ה', מובא גם בתשובה כ"ז כאן, מצדד ע"פ רש"י ואחרים, שהשמעת קול אסורה, בגלל זלזול בכבוד השבת, וא"כ במקרה שלנו, שאין הקול בא לזלזל, אלא לכבד את השבת, יש מקום להתיר אפי' בקול רם. למרות שהדברים נאמרו כהצעה, ולא למעשה, הם ודאי מהווים סניף להקל למעשה).
(אם הנדון הוא ספרדי, יותר קל להתיר, שהרי המחבר מתיר).
[3] שהרי רשם הקול והקלטות, הם כלים שמלאכתם לאיסור, ומותר להזיזם לצורך גופם ומקומם (שו"ע או"ח, סי' ש"ח, ס"ג, ועיין גם בשמירת שבת כהלכתה, מהדורה ב', פי"ג, סכ"ה).

[4] ע"פ שמירת שבת כהלכתה, מהדורה ב', פי"ג, סכ"ט. על כן יש לחפש קלטת עם זמן מספיק בצד אחד או רשם קול בעל ראש מתהפך.
[5] ע"פ האמור ברמ"א, או"ח, סימן רע"ו, סעיף ב': שלפי דעת היש אומרים, מותר לומר ללא יהודי להדליק לו נר לסעודת שבת, ומסיק הרמ"א: "ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול". גם לפי הרמ"א, במקום שיש צורך גדול יש להתיר. ונדון דידן יש לראות כצורך גדול, שכל ימיו יהיה שרוי בלא תפילה אם לא בדרך זו. והיינו, כשאין לו כאן ישראל שיוכל להקריא לו את הנוסח התפילה.
[6] ע"פ האמור במסכת שביעית פרק ה', מש' ו'-ט'. כשניתן לתלות שעושה בהיתר, אין כאן חשש של "לפני עיוור" או מסייע לדבר עבירה.
[7] בנוסף לבעיות ההלכתיות הטהורות שהזכרנו, השאלה של שימוש רב במכשירי חשמל בשבת היא רגישה מאוד, והמתיר לציבור הרחב להשתמש ברשם קול לכל דבר מצווה, יצטרך לדאוג שלא יתחילו להסתכל בטלוויזיה, לראות סרטים בשבת, וכן הלאה.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.