English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת מצורע

שו"ת במראה הבזקקליפורניה, ארה"ב California, USA
ניסן, ה'תשנ"ז

זמן "תענית בכורות" למי שטס לארץישראל

שאלה

אדם היוצא מסן פרנציסקו ביום א' בבוקר, בתאריך יג בניסן, הוא אמור לנחות בישראל ביום ב' בשעות הצהרים, בערב פסח, יד בניסן. מתי עליו להתחיל את הצום ומתי הצום מסתיים לגביו, בהנחה שלא יוכל להשתתף בסעודת "סיום" תוך כדי הטיסה?

תשובה
הצום חל על האדם בעלות השחר של יום י"ד בניסן בכל מקום בעולם[1] שבו הוא נמצא. אם יבוא ממזרח למערב, יארכו לו שעות היום, ואם יבוא ממערב למזרח, יתקצרו לו שעות היום, ועל כן צריך לברר עם קברניט האווירון את מסלול הטיסה - באיזה אזור יהיה המטוס בסוף הלילה ולבדוק אז בלוח הזמנים של אותו המקום את השעה המדויקת של עלות השחר, ואז יתחיל עבורו הצום.
במקרה זה, כאשר הטיסה היא לארץ ישראל, הרי יש בה גם שמחה של מצווה הפוטרת את האדם מצום זה של תענית בכורות, וחלות שמחה היא ברגע שהוא נוחת בארץ. לכן יוכל לאכול במטוס כל עוד לא עלה השחר של יום שני, י"ד בניסן, יצום בשארית הטיסה ויוכל לאכול עם הגעתו ארצה ביום שני בשעות הצהריים[2].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] רבי עובדיה ספורנו (ויקרא כג, ג ד"ה שבת הוא לה'). שו"ת "שואל ומשיב" (כרך ד חלק שני, תשובה קכד).
[2] סברת הרב נחום אליעזר רבינוביץ.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.