English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת מטות

"שו"ת במראה הבזק"קאלי, קולומביה Cali, Colombia
ניסן, תשנ"א

אמירת קדיש (שאחרי הקרבנות) באמצע פסוקי דזמרה

שאלה:

קורה שבמנין של שבת בבוקר הציבור מאחר. החלטנו-כדי שלא להטריח על המדייקים לבוא, וגם בגלל החשש, שמא גם הם לא ירצו לבוא בעתיד, להתחיל להתפלל ברכות השחר, קרבנות וכו'. אך, לפעמים מאחרים כל כך שהעשירי בא אחר שמגיעים לברוך שאמר.
שאלתי, האם ניתן לאמר קדיש שהוחסר אחרי הקרבנות, אז, כשנשלם המנין?

תשובה:
סיים הציבור אמירת הקרבנות ועדיין אין מנין לאמירת קדיש דרבנן, יכולים להמשיך עד "ברוך שאמר", ואז שוב יבדקו. היה ויש מנין, יאמרו "ר' חנניא בן עקשיא ..." וקדיש דרבנן[i], ולאחר מכן ימשיכו ב"ברוך שאמר". ואם עדיין אין מנין, ימתינו למנין או ימשיכו בתפילה ויפסידו הקדיש[ii].

--------------------------------------------------------------------------------

[i]"חסד לאברהם (סי' נד אות ג), מובא ב"כף החיים" (סי' נה ס"ק ה).
[ii]שאין קדיש זה משבעת קדישי החובה
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.