English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת מסעי

"עשות ספרים הרבה"

הרב דניאל כץ

מבוא ללימוד תורה / הרב יהודה קופרמן
הוצאת מכללה ירושלים ה'תשס"ה (148 עמ')
הרב יהודה קופרמן שליט"א, מייסד המכללה בירושלים, הוא מורן של המורות. הרב קופרמן עיצב במשך ארבעים שנה דורות של מורות לתנ"ך, באופן ישיר - כמורה ומלמד ובאופן עקיף - דרך המוסד הגדול שהקים, ומתנהל לפי סגנון הלימוד שהוא קבע.
ספר זה מבטא את השקפת עולמו ביחס ללימוד תורה שבכתב. ניתן לראות ברב קופרמן ממשיכו של זרם הלימוד הליטאי ששורשיו בישיבת וואלוז'ין, בית מדרשם של תלמידי הגר"א, ששאפו לאחד את התורה שבכתב והתורה שבעל פה וללמוד אותם כמקשה אחת בלי להתעלם מאותם המקומות שנראים חולקים.
היצירה החשובה ביותר של בית מדרש זה בתחום פרשנות התורה הוא פירוש "העמק דבר" של הנצי"ב ולאחריו ספר "משך חכמה" של רבי מאיר שמחה מדווינסק. ספרים שהרב קופרמן עסק בהוצאתם ובמפתוחם כחלק מתפיסתו הלימודית תורנית.
ה"מבוא" שלפנינו אינו ספר מסודר ומאורגן ההולך מהכלל אל הפרט, אלא להיפך המחבר מרבה להיכנס לפינות ולפרטים, מלווה את דבריו במשלים ומעל הכל מרחפת רוח הומוריסטית קלילה. נדמה שדווקא דרך כתיבה זו היא חלק חשוב ממשנתו של המחבר ששואף לבחון את תוכנם של הדברים יותר מאשר את המסגרות הקרות והמנותקות. הספר מהווה כתב תביעה כלפי מורים ולומדי תורה לעסוק בתורה מתוך גישה של קדושה וענווה ומתוך מחויבות לחכמי ישראל מפרשי התורה שעסקו בה בחרדת קודש.
בין סוגיות הנידונות בספר: למה נעשתה חלוקת חמישה חומשי תורה ומה משמעות מיקומם של המצוות בכל חומש. שיטות שונות בביאור מטרת מנין תרי"ג מצוות. לקט מקורות ביחס לחשיבות מעמד הר סיני ועוד.
 
נאחל לרב קופרמן שיזכה לשנים רבות נוספות של הרבצת תורה בעל פה ובכתב.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.