English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת עקב

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

עזיבת דירה ללא הודעה מוקדמת
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / ניסן תשע"ז / תיק 76097

 דיינים:
הרב עדו רכניץ, הרב מבורך טויטו, הרב אביעד תפוחי

 המקרה בקצרה:

הנתבעת היא עמותה ששכרה מהתובע דירה לצורך פנימייה במשך כמה שנים, והודיעה על עזיבת הדירה לתובע המשכיר כחודש מראש. לטענת התובע על הנתבעת היה להודיע לו שלושה חודשים מראש, והוא דורש פיצוי על כך שהנתבעת לא הודיעה לו זמן מספיק מראש. כמו כן לטענתו מגיעים לו פיצויים על כך שהדירה לא הוחזרה כשהיא ראויה למגורי משפחה. הוא דרש גם סכום כסף על שיפוץ הדירה ועל מניעת ההשכרה בזמן השיפוץ, בסך הכל 164,408 ₪.

לטענת הנתבעת רוב השינוים נעשו על ידי הדייר הקודם, והנתבעת התחייבה להחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש כפנימייה ולא כשהיא ראויה למגורי משפחה. לטענתה בגלל שלא היה חוזה, הודעה של חודש מראש היתה מספיקה. 

פסק דין:
על הנתבעת לשלם לתובע 1,000 ₪ עבור תיקונים במושכר.

 

נימוקים בקצרה:
1. משך ההודעה המוקדמת כשאין חוזה מחייב
השו"ע (חו"מ שיב, ז-ח) פסק שבשכירות לזמן קצוב אין חובת הודעה מוקדמת, ואילו בשכירות לזמן שאינו קצוב יש חובת הודעה מוקדמת. הבנת בית הדין היא שהשכירות שלפנינו מוגדרת כשכירות לזמן לא-קצוב, ולכן תקופת ההודעה מראש שנקבעה בהלכה היא חודש בכפרים או שנים עשר חודש בכרכים. החילוק הוא בין מקום שקל להשכיר דירה לבין מקום שקשה להשכיר.
וודאי שהמקום בו נמצאת הדירה נחשב לכרך, אולם הדבר גם תלוי במנהג, וכיוון שלפי המנהג אין צורך להודיע על עזיבה שנה מראש, יש ללכת אחר המנהג. זאת ועוד, החוק קובע שיש להודיע במקרה כזה שלושה חודשים מראש. בעניין כזה לכל הדעות יש לנהוג על חוקי המדינה, משום שהחוק יצר מנהג.
לפיכך, היתה הנתבעת צריכה להודיע שלושה חודשים לפני שעזבה.

 2. פיצוי על העדר הודעה מוקדמת
בפתחי תשובה (חו"מ שיב, ד) הביא שכתב שער המשפט שאין לחייב תשלום על תקופת ההודעה המוקדמת אם השוכר עזב מוקדם יותר. הוא עצמו חולק על כך, ומביא שלושה טעמים לחייב: א. דינא דגרמי כשהמשכיר איבד שוכר אחר. ב. השכירות ממשיכה עד תום תקופת ההודעה. ג. דין ערב - ערבות השוכר לאובדן רווח המשכיר.
במקרה הנדון כאן התובע בחר שלא להשכיר את הדירה אלא לשפץ אותה, כך שלפי שלושת הנימוקים הנתבעת פטורה. שהרי לא נגרם למשכיר נזק, וכמו כן לא ניתן לומר שהשכירות ממשיכה אם המשכיר בחר לשפץ את הדירה. לכן בית הדין פוטר את הנתבעים מתשלום על חודשים אלו.

 3. פרשנות ההתחייבות של הנתבעת להחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש
הנתבעת קיבלה את הדירה מעמותה אחרת ששכרה את הדירה לצורך פנימייה, והעבירה אותה לנתבעת ללא שיפוץ או תיקונים. התובע טען שאמר לנציג הנתבעת "אתה תצטרך להחזיר את הדירה למצב ראוי כמות שהיא היתה.... כשאתה תעזוב את המקום אתה תצטרך להחזיר את הדירה למצב נורמלי".
התובע טען ששהכוונה היתה שהנתבעת תחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש למגורי משפחה, ואילו הנתבעת טענה שהתחייבה להחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש כפנימייה.
בית הדין קבע שאת המשפט שאמר התובע לטענתו אפשר להבין בשתי דרכים ולכן מספק לא ניתן להוציא ממון על פי פרשנות התובע.
למעשה בית הדין חייב את הנתבעת ב-1000 ₪ עבור חורים לצורך מזגן שהנתבעת קדחה בדירה והיתה מחלוקת האם נאטמו כראוי.

 למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

גב' מרים שטרן ע"ה

נלב"ע ה' אב תשע"ט

 

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.