English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת שופטים

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

שוכר שהשאיר חפצים במחסן לאחר פינויו
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / אדר ב תשע"ו / תיק 75076

דיינים: הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ, הרב עקיבא כהנא

המקרה בקצרה:
התובע הוא בעלים של מחסן, המחסן הושכר במלואו בעבר לחברה מסוימת (להלן, השוכר הראשון). לאחר כמה שנות שכירות המחסן חולק לשניים והנתבע שכר חצי מהמחסן מהתובע. בחודש ינואר 2015 סיכמו התובע והנתבע שהנתבע יפנה את המחסן עד סוף פברואר. למרות זאת הנתבע המשיך לשהות במחסן גם לאחר חודש פברואר, והעביר את דמי השכירות לחודשים פברואר ומרץ. התובע ביקש מהנתבע לפנות את חפציו, אולם, גם לאחר שהנתבע פינה את חפציו נשארו במחסן חפצים של השוכר הראשון, שרק בחודש אוגוסט פינה את חפציו. לאחר פינוי המחסן ושיפוץ שלו התובע השכיר את המחסן בתחילת חודש ספטמבר.
התובע מבקש דמי שכירות עד סוף חודש אוגוסט, עבור כל הזמן שבו החפצים היו מונחים במחסן. זאת, משום שלטענתו יש קשר בין השוכר הראשון והנתבע, ולכן הנתבע נושא באחריות לחפציו של השוכר הראשון. בנוסף, הוא תובע תוספת לדמי השכירות בסך 830 ₪ לחודש עבור התקופה בה השתמש הנתבע במחסן לאחר מועד הפינוי המוסכם. וכן הוא תובע את החזר עלות השיפוץ משום שלטענתו הנתבע עשה שינויים במחסן שחייבו שיפוץ.
הנתבע הודה שהוא צריך לשלם דמי שכירות על החודשים אפריל-מאי, אז לטענתו פינה את המחסן. מאידך הוא טוען שהוא אינו נושא באחריות לחודשים בהם נשארו במחסן חפצים של השוכר הראשון. כמו כן לטענתו הנזקים למבנה לא נגרמו בזמנו, כמו כן הוא ביקש לקזז את חובות הארנונה שהוא נתבע לשלם על התקופה לאחר פינוי המחסן.

פסק הדין בקצרה:
על הנתבע לשלם לתובע 22,900 ₪ עבור דמי שכירות, הפרשי שכירות ועלות פינוי המחסן. [הערה: הוגש ערעור על פסק דין זה, וערכאת הערעור הפחיתה את הסכום].

נימוקים בקצרה:
1. שוכר המשאיר חפצים במושכר לאחר יציאתו
משו"ת המהר"ם (ד, ד"פ תתלג) עולה שאדם חייב לשלם דמי שכירות גם לאחר שפינה את המושכר אם השאיר בו את חפציו. קל וחומר שהוא הדין במבנה שמיועד למסחר ואחסון שבו במקרה דנן, החפצים שהושארו לא היו שייכים לנתבע, אלא לאדם אחר ששכר לפניו את המחסן. בדיון התובע לא הצליח להוכיח קשר מהותי בין הנתבע לשוכר הראשון, אך הנתבע הסכים שהשוכר הראשון ישאיר את החפצים במחסן. כיון שכך, החפצים הם באחריותו כפי שכתוב בגמרא (בבא קמא יג, ב) ונפסק בשו"ע (חו"מ שצו, ח) שאדם שמסכים שמישהו יכניס לתוך חצרו בעל חיים, קיבל על עצמו את הנזקים שיגרום בעל החיים לרכושו.

 2. תשלום על תקופת הודעה מוקדמת
כמו כן יש לחייב את השוכר על חודש מסיבה אחרת, והיא משום שהמשכיר זכאי להודעה מוקדמת על הפינוי (עמק המשפט, ובפסק דין 74091)
לפיכך, על הנתבע לשלם שכירות עד למועד שבו המחסן הושכר שוב בתחילת חודש ספטמבר.

 3. כמה חייב לשלם שוכר הממשיך לגור אחר שהחוזה הסתיים?
בנוגע לאדם שפלש לבית ללא רשות נפסק בשולחן ערוך (חו"מ שסג, ו) שהוא צריך לשלם את דמי השכירות, הש"ך (חו"מ שיב, י) כתב שאם השוכר המשיך לגור במושכר בהסכמת המשכיר לאחר תום תקופת החוזה ושכר הדירה עלה בתקופה זו – השוכר ישלם את דמי השכירות ששילם בתקופת החוזה.
הרשב"א (ב, רצד, הובא בבית יוסף שיב) כתב שאם המשכיר דרש מהשוכר לפנות את המושכר, ובכל זאת השוכר נשאר – השוכר ישלם את דמי השכירות המקובלים בשוק. כך גם עולה מהמחנה אפרים (שכירות יא) שחלק על דברי הש"ך, וכתב ששוכר שהמשיך לגור ללא חוזה חייב לשלם לפי שכר הדירה המקובל בשוק. במקרה שלנו נראה שאין מחלוקת שעל הנתבע לשלם את דמי השכירות המקובלים, שהם גבוהים יותר ממה ששילם בתקופת החוזה.

בנוסף במקרה שלנו יש לפצות את המשכיר התובע על מניעת רווח ברור מהמחסן, שנגרמה לו בעקבות כך שהנתבע לא פינה את המחסן במועד (הרחבה בפסק דין ארץ חמדה 70072). לפיכך, על הנתבע לשלם את התוספת לדמי השכירות שביקש התובע.

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.