English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת תצוה

שו"ת במראה הבזק: מכירת מקוה שמצבו רעוע(מתוך ח"ד)

 

מקסיקו סיטי, מקסיקו                          Mexico City, Mexico

ניסן, ה'תשנ"ח

 

שאלה

בשכונתנו מקוה טהרה המשמש גברים בלבד לטבילה בערבי שבתות וחגים, גם בגלל שמצבו גרוע.
בגלל בעיות שנובעות מהמצב הפיזי הרעוע התעוררו גם בעיות הלכתיות ולכן מזה שנים רבות נשים אינן משתמשות במקוה זה.
תחזוקת המקוה הולכת ומתדרדרת וגם הסביבה בה הוא נמצא הופכת להיות מסוכנת מיום ליום.
פרנסי הקהילה העלו אפשרות למכור את המבנה והקרקע וטענתם היא שהמצב בין כך גרוע ומאידך גיסא ישנו מקוה כשר במרחק של עשר דקות נסיעה בלבד מן המקום.
האם מותר למכור את המקוה, והאם יש הגבלות בשימוש בתמורה שתתקבל מן המכירה?

 תשובה
אין איסור למכור את המקוה הרעוע המשמש לטבילת גברים בלבד מכיוון שיש עוד מקוה, זה המשמש לטבילת הנשים.
במקום שאין מקוה אחר לטבילת נשים, התירו פוסקים אף למכור בית-כנסת או לבנות מקוה על חשבון חלק מבית-הכנסת. במקרה זה אסור באיסור חמור להרוס את המקוה הרעוע או למוכרו כל עוד לא נבנה חדש1.
כדי לכבד את רצון התורמים מן הראוי להשתמש בכסף שיתקבל מן המכירה כדי לחזק את שמירת טהרת המשפחה בעירכם כגון לשפץ מקוה קיים או לבנות מקוה נוסף במקום שחסר, או לכל צורך אחר שיביא לחיזוק היהדות. 

_____________________________________________________

 

[1] שו"ת "אגרות משה" (חלק יו"ד ב סי' צא).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.