English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת אמור

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

ראייה נסיבתית לפגיעת רכב
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / שבט תשע"ד / תיק מס' 73147 

דיינים: הרב סיני לוי

המקרה בקצרה:
התובעת החנתה את רכבה בירושלים, כשחזרה לרכבה, ראתה כי הרכב שמלפניה צמוד אליה באופן שמועך את הפגוש שלה. היא ראתה עליו מדבקה של חברה, והתקשרה לחברה, לאחר מספר דקות הגיע הנתבע בעל הרכב וטען שיתכן שבעל הרכב שלפניו דחף אותו לאחור, בנוסף טען שיתכן שהפגוש היה פגוע מלכתחילה. הצדדים דיברו שוב מאוחר יותר ולא הצליחו להגיע להסכמה, ועל כן הגיעו לבית הדין. לדיון הראשון שנקבע הנתבע לא הגיע ולכן התקיים דיון נוסף. 

טענות הצדדים
התובעת טוענת כי ברור לה שהנתבע הגיע עם רכבו לאחר שהיא חנתה, וכי הוא פגע בפגוש שלה, טענת התובע שהוא נדחף על ידי רכב אחר אינה סבירה, כמו כן היא דוחה את טענת הנתבע שהפגוש היה מעוך כבר. עלות התיקון לפי הערכת מוסך היא 800 ₪, בנוסף, היא תובעת גם פיצוי על אי הגעה לדיון ראשון, והחזר אגרת בית הדין בסך 300 ₪.
לטענת הנתבע, הוא חנה ופרק סחורה, וכשחזר מצא את רכב התובעת צמוד אליו, הוא מודה שהרכב שלו חנה במקום שמכופף את הפגוש של התובעת, אך למרות זאת הוא משוכנע שרכב התובעת חנה אחרי רכבו, בנוסף, לטענתו הפגוש היה פגוע מפעמים קודמות, ולכן אין לו ערך.

פסק הדין:
הנתבע ישלם לתובעת 500 ₪, סכום זה כולל הוצאות משפט. 

נימוקים בקצרה:

א. שיעור הנזק
בית הדין קיבל את טענת התובעת שנגרם נזק נוסף לפגוש. למרות שהיו כבר לפני כן פגיעות אסטטיות קודמות, אין זה דומה לכיפוף פגוש שעלול לגרום לנפילתו.
לטענת התובעת עלות התיקון היא 800 ₪, המחיר נראה סביר, ואין זה סביר להשקיע סכום גדול באופן יחסי בבדיקה של המחיר. לפיכך, בית הדין קיבל את הסכום שטענה התובעת.
לפי עיקר הדין שמים את הנזקים שנגרמים בדרך של "שומת פחת" - כלומר, כמה ירד ערכו של הנכס כתוצאה מהנזק שנגרם לו, כפי שמופיע במשנה בבא קמא (ו, ב): "כיצד משלם מה שהזיקה? שמין... כמה היתה יפה וכמה יהא יפה". אמנם, במקרה שבו נכס עומד לתיקון ולא למכירה כתב החזון איש (בבא קמא ו, ג) שעל המזיק לתקן את הנזק או לשלם בעבור התיקון (ראו עוד: הרב יהונתן בלס "החזרת המצב לקדמותו כעקרון על בתשלומי נזיקין", תחומין יג עמ' 388-406). 

ב. השאלה העובדתית: מי פגע במי?
בשאלה האם רכב הנתבע פגע ברכב התובעת נחלקו התובעת והנתבע. במקרה כזה של הכחשה בטענות, היה מקום לחייב את הנתבע שבועת היסת (שו"ע חו"מ עה, ז). בימינו לא נוהגים להשביע שבועת היסת, ונהגו בתי הדין להמיר את חיוב השבועה בחיוב כספי של עד שליש מהתביעה (דברי מלכיאל ב, לג). במקרה זה, מכיון שיש "רגליים לדבר" שהתובע פגע בנתבעת, על הנתבע לשלם לתובעת 150 ₪ עבור התיקון ברכב, בסכום זה שוקללה העובדה שהפגוש לא תוקן עד עכשיו, ויתכן שלא יתוקן כלל.

 ג. הוצאות משפט
בנוסף הצדדים יתחלקו באגרת בית הדין שוה בשוה, ועל כך הנתבע ישלם לתובעת עוד 150 ₪. בנוסף הנתבע ישלם לתובעת 200 ₪ על הוצאות שנגרמו עקב אי הגעה לדיון הראשון. 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

רחל בת רבקה

נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' אייר תשע"ג

 
לע"נ יחזקאל צדיק ז"ל
נלב"ע י"א באייר תשע"ו


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.