English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת נצבים וילך

הלכה פסוקה: טלפון נייד שניזוק במעבדת תיקונים

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

ארץ חמדה גזית ירושלים/טבת תשע"ה/ תיק מס' 75004 

דיין יחיד:

הרב סיני לוי

 

המקרה בקצרה:

התובע הפקיד מכשיר טלפון נייד (אייפון c5) שלטענתו נקנה בחו"ל ב-2,800 ₪, לתיקון במעבדה שבבעלות הנתבע. לאחר שקיבלו חזרה הסתבר שהמסך לא עבד, והתובע הפקיד את המכשיר שוב. כשהגיע התובע לקחת את המכשיר בפעם השנייה הסתבר שהשמע במכשיר לא עובד, ורק המסך פועל. לאחר בדיקות במעבדה אחרת, הסתבר לו כי חסר חלק במכשיר, וכיוון שהמכשיר טופל בצורה רשלנית, השמע לא יחזור לעבוד.

בעקבות זאת הוא תבע סך 3,850 ₪: 2800 ₪ בגין עלות מכשיר, עוד 1050 ₪ בגין עלויות התיקונים והבדיקות, וכן 500 ₪ בגין הוצאות משפט. לטענת הנתבע יתכן והוא שכח להרכיב חלק, ויתכן שהוא הוסיף על הנזק הקיים, לכן הוא הסכים לשלם לתובע את עלותו של מכשיר חדש בסך 2000 ₪ ולקבל את המכשיר הישן.

 

פסק הדין:

התובע רשאי לבחור בין קבלת פיצוי בסך 1,200 ₪ והטלפון הפגום יישאר אצלו, לבין קבלת פיצוי בסך 2,000 ₪ והוא ייתן את הטלפון הישן לנתבע.

 

נימוקים בקצרה:

1. דין אומן שהזיק חפץ שנמסר לו לתיקון

התובע מסר לנתבע את מכשיר הטלפון על מנת שיתקן אותו, לפי ההלכה אומן שגרם נזק חייב לשלם על הנזק כפי שנפסק בשו"ע (חו"מ שו, ג) שהאומנים חייבים לשלם על נזק שנגרם לחפץ שניתן להם לתיקון. במקרה שמדובר בתיקון בתשלום חייב האומן גם במקרה שלא פשע ממש, אלא רק לא נזהר כראוי (שם, ד). למרות שהנתבע החזיר את שכרו לאחר שהפלאפון לא תוקן, אין זה פוטר אותו מאחריות על הנזק (שו"ת משפטיך ליעקב א, ט).

2. שומת הנזק

הרמב"ם (חובל ומזיק ז, טו) כתב שבמקרה של נזק שמים כמה היה שווה הכלי לפני הנזק וכמה הוא שווה אחרי הנזק. אולם, החזון איש (בבא קמא ו, ג) כתב שבחפצים המיועדים לשימוש ולא למסחר יש לשלם את עלות התיקון. אולם, ברור שאין מקום לחייב את המזיק גם בעלות התיקון כשלא ידוע מהו התיקון המתאים, ולכן במקרה זה יש לחייב את הנתבע בשיעור ירידת הערך של הטלפון.

3. שווי המכשיר

המכשיר נמסר לתיקון עם תקלה משמעותית, ולכן שוויו טרם המסירה לנתבע היה נמוך משווי מכשיר תקין. בנוסף, גם לאחר הנזק יש למכשיר ערך מסוים, על פי הנתבע שוויו בין 800 ל-1000 ₪. כיון שאין הצדקה כלכלית להבאת מומחה בתביעה קטנה שכזו על בית הדין להכריע על פי שיקול דעתו.

במקרה זה הנתבע הציע לשלם לתובע סך 2,000 ₪ ובתמורה הנתבע יקבל את המכשיר הישן, אולם, התובע סירב לקבל את הצעתו. אם התובע יעמוד בסירובו, כי אז על הנתבע לשלם לו את עלות הנזק שהיא כ-700 ₪ (ההפרש בין שווי המכשיר כשנמסר לתיקון, לבין שוויו היום) ועוד 500 ₪ עבור הוצאות המשפט, סך הכל 1,200 ₪.  

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ישי בן תמר

אורית בת שרה
ניר רפאל בן רחל ברכה
אסתר בת רחל
נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה
יפה בת רחל יענטע
ויקי ויקטוריה בת דייזי
אסתר מיכל בת גיטל
יהודית שרה בת רחל
רייזל עניה בת דבורה
נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ
דוד צבי טרשנסקי
ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.