English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת נצבים וילך

שו"ת במראה הבזק: עדי קידושין במקום שאין בו יהודים שומרי תורה ומצוות(מתוך ח"א)

קיטו, אקוואדור                          Quito, Ecaudor            
טבת, תנש"א

שאלה
בא לפני זוג צעיר מעיר GUAYAQUIL בחוף של מדינת אקוודור עם בקשה שאערוך בשבילם חופה וקדושין. האשה גרושה עם גט מהרבנות הראשית לישראל. הבעל הסכים להשיג תעודת רווקות ותעודת יהדות ממדינת פנמה. הבעיה היא שבכל מדינת אקוודור אין עוד עד ששומר מצוות. בדיעבד, האם ניתן לערוך את החופה בנוכחות עד מזקני הקהילה של GUAYAQUIL אע"פ שאינו שומר מצוות?

תשובה
לכתחילה, יש לעשות מאמץ למצוא עד שני, הכשר לכל הדעות, לשמש כעד קידושין1, ואנו מציעים מפאת דחיפות העניין, לפנות לגורמים כגון הסוכנות, חב"ד, וכד' שאפשר ויוכלו לשלוח שליח מצווה שימלא תפקיד זה.
רק בלית ברירה, העצה היא לבחור כעד שני יהודי אשר יש לו קרבה לדת, כגון שבא לבית הכנסת לפחות בשבת, ואיננו מחלל השבת בפני הרב2, וטרם מעשה הקידושין יישא הרב דברים בפניה לעד (ולשמירה על כבודו, יוכל הרב לעשות פניה זו במובלע לפניה כללית אף לחתן ולכלה), בדבר סגולתו של יום הנישואין כיום מחילת עוונות, הדורשת מהנוכחים לשוב בתשובה שלימה.
_____________________________________________________
1 עיין דבריו של ערוך השולחן אה"ע, סימן מ"ב אות נ'.
2 עיין בדברי המשנ"ב שו"ע או"ח, סימן שפ"ה ס"ק ו'.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ישי בן תמר

אורית בת שרה
ניר רפאל בן רחל ברכה
אסתר בת רחל
נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה
יפה בת רחל יענטע
ויקי ויקטוריה בת דייזי
אסתר מיכל בת גיטל
יהודית שרה בת רחל
רייזל עניה בת דבורה
נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ
דוד צבי טרשנסקי
ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.