English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת שמות

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"

"מילואי משפט" – "נתיבות המשפט" סי' קפט-שעהספר נתיבות המשפט על חושן משפט חלק שלישי סימנים קפט שעה נכתב ע"י רבי יעקב מליסא, נוספו הערות "מילואי משפט" מהרב יחיאל דזימיטרובסקי וכן קובץ הערות מהרב משה רפאלי הוצאת פלדהיים תשס"ב.
בשנים האחרונות זכו כמה מספרי האחרונים החשובים להוצאות חדשות מאירות עיניים ובתוספת של הערות ומראי מקומות לאחרונים מאוחרים יותר שהמשיכו את הדיון אותו החל קודמם.
משהוצא ספר "קצות החושן" במהדורה כזו על ידי הרב דזימיטרובסקי בתוספת הערות "מילואי חושן" היה זה רק ענין שלל זמן שתצא גם מהדורה חדשה של הספר המקביל "נתיבות המשפט". שני הספרים הללו, אשר זכו להיות מודפסים יחד על גיליון השו"ע במהדורות המקובלות, פתחו צהר חדש ללימוד חושן משפט וללימוד התורה בכלל. גם העובדה ששני הגדולים הללו ראו אחד את דברי רעהו ונחלקו בסוגיות רבות מפרה מאד את הלומד.
נביא דוגמה מעניינת בה המהדיר משלים את היריעה ממשנת ה"נתיבות" בעוד מקומות: השו"ע פוסק שאדם יכול למכור קרקע רק מגיל כ' ואם מכר קודם הוא יכול לבטל את המכירה, אך אם הגיע לגיל כ' ולא ביטל אף שלא הביע הסכמה מפורשת המכירה קיימת (שר"ע רלה, יד). המקור להלכה זו הוא מקטנה יתומה שהושאה לאדם ע"י אימה ואחיה וכשגדלה הקידושין הופכים להיות תקפים מהתורה מפני שלא מחתה. אך בספר "קצות החושן" מקשה שבמקרה זה מדובר שהבעל הוכיח במעשה שברצונו לתת תוקף לנישואין משא"כ במקרה שלנו שלא נעשתה שום פעולה ע"י הקונים. ה"נתיבות המשפט" מחדש שבקידושין יש הלכה מיוחדת של אמירה שמבלעדיה אין תוקף לקידושין ולכן נדרש מעשה מיוחד שיחליף את האמירה. המהדיר מציין שזו שיטה עקבית של ה"נתיבות" שהאמירה היא אינה רק הוכחה לרצון הבעל לקדש אלא חלק מתהליך הקידושין שלא ניתן לוותר עליו. כמו כן המהדיר מפנה לאחרונים נוספים שעוסקים בעניין.
לפנינו השלב הראשון במהדורה מועילה כששני החלקים האחרים עומדים כפי הנראה לצאת בקרוב בתוספת מפתחות ותולדות המחבר. כדאי היה למוציאי הספר לשקול צמצום ההערות הנוספות שבסוף הספר ע"מ להפוך אותו לנוח יותר לשימוש ופחות מסורבל.
 
יש לציין שבמקביל למהדורה הזו יוצאות כמה מהדורות נוספות של אותו הספר עם הערות, וחבל על כך שמושקעים מאמצים רבים באותו הדבר, ללא צורך
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.