English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת ראה

הלכה פסוקה: דיון בתביעת פינוי של עמותה שלא הופיעה לדיונים למעט דיון מקדמי

'ארץ חמדה - גזית' ירושלים / אדר א' תשפ"ב / תיק 81116-2

הרב עקיבא כהנא

דיינים: הרב יוסף כרמל, הרב אהרון פלדמן, הרב גלעד מינץ 

תקציר: התובעת היא עמותה שקיבלה הקצאה של שטח מהעירייה ובנתה עליו מבנה, הנתבעת היא עמותה נוספת המפעילה ישיבה שביקשה לעשות שימוש בחלק מהמבנה. בין הצדדים נחתם הסכם, ובו נקבע שהנתבעת תשלם לתובעת עבור השימוש "דמי השתתפות" בסך 25,000 ₪ לחודש.
כעת, התובעת מבקשת כי הנתבעת תתפנה מהמבנה, עקב אי קיום תנאי החוזה. הנתבעת הגיעה לדיון מקדמי, ולאחר מכן נעדרה מהדיון השני שהתקיים במעמד צד אחד בלבד. בתקציר זה נעסוק בחלק הראשון של פסק הדין שבו הוא מבסס את קביעתו ההלכתית להסתמך על דיון שהתקיים במעמד צד אחד. 

פסק הדין: בית הדין פוסק כי במקרה זה ניתן לפסוק במעמד צד אחד. 

נימוקים בקצרה:

1.   רקע עובדתי לקיום דיון במעמד צד אחד
התובעת הגישה תביעה לבית דין אחר, והנתבעת הודיעה על רצונה להתדיין בבית הדין זה. התובעת שלחה כתב תביעה קצר, והוציאה את הרכוש של הנתבעת מהמבנה, והנתבעת הגישה בקשה לצו מניעה דחוף. בדיון המקדמי שהתקיים בפני דיין יחיד נכחו נציגים של התובעת ושל הנתבעת. הדיין דחה את הבקשה לצו המניעה, וקבע כי יש מקום לקיים דיון נוסף.
בית הדין הודיע לנתבעת כי במידה והיא לא תופיע לדיון השני הוא יתקיים בהעדרה, הנתבעת לא הגיבה. למרות זאת בית הדין שלח לה עוד בקשות לאשר מועדים לדיון, אך הנתבעת המשיכה להתעלם. בית הדין קבע דיון, ביום הדיון הודיעה הנתבעת כי המורשה שלה חולה, ובית הדין הסכים לדחיית הדיון. הנתבעת כתבה אחר כך שרק יומיים לפני הדיון היא תוכל לומר האם היא תוכל להשתתף בו. לאור זאת בית הדין החליט לקבוע את הדיון לתאריך קרוב, אך הנתבעת לא הגיעה. לאחר שמזכירות בית הדין ניסתה ליצור קשר עם הנתבעים התקיים דיון במעמד התובעת בלבד.
התנהלות זו של הנתבעת הוכיחה כי היא אינה משתפת פעולה עם בית הדין ומנסה למנוע את קיומו של הדיון באמצעים שאינם ראויים. 

2.   המסד החוקי לדון בהיעדר אחד הצדדים
סעיף 15 לחוק הבוררות, ה'תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות") קובע כי יש באפשרות הבורר לדון בהיעדר בעל דין. כיון שכך סמכותו החוקית של בית הדין אינה מוטלת בספק.  

3.   דיון בהיעדר אחד הצדדים לפי ההלכה
דיון במעמד צד אחד על פי ההלכה נדון בכמה וכמה מאמרים וספרים (הרב יועזר אריאל, דיני בוררות עמ' רפ-רצז, ועוד). בגמרא (סנהדרין ז ע"ב) נאמר שאסור לדיין לשמוע טענות בנוכחות צד אחד וכך נפסק בשו"ע (חושן משפט יז, ה), גדולי האחרונים נחלקו האם איסור זה קיים בכל מקרה, מחלוקת זו נובעת מפירוש דברי הרשב"א בתשובותיו (ב, קצב) שהתיר לפסוק ללא שמיעת צד אחד שזימנוהו ולא הופיע. לדעת הסמ"ע (יח, ג) ואחרונים נוספים הרשב"א התיר רק לפסוק דין בהעדר הנתבע אם טענותיו נשמעו בדיון קודם. אמנם הב"ח (יג, ח) ואחרונים אחרים פסקו כי בדיעבד פסק דין שנפסק לאחר דיון במעמד צד אחד הוא תקף.
בתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים (תקנה קא) נקבע שבמקרה שהנתבע הוזמן ולא הגיע, רשאי בית הדין לנהל דיון במעמד צד אחד.
אמנם, לדעת בית הדין יש מקום לפסוק בהעדר הנתבעת בתורת "מיגדר מילתא", לאור דברי השו"ע (חו"מ ב) אמנם, ישנה מחלוקת בשאלה איזה בית דין רשאי לקנוס או לתקן תקנות, והאם בית הדין יכול לקנוס רק כשאין מוצא אחר, או גם באופן קבוע (המהר"ם שיק חו"מ סי' ב, הרב יועזר אריאל, דיני בוררות, עמ' רפז-רצב).
לכך יש להוסיף כי שעל פי החוק זכותה של הנתבעת לבטל את פסק הדין בתוך 30 יום, כך שפסק הדין איננו סופי. זאת ועוד, במקרה זה הנתבעת הגיעה לדיון אחד, אז כבר נפרסו חלק מטענות התובעת. סברה זו הועלתה גם על ידי בית הדין בנתניה (הובא בספר "סדר הדין בבית הדין הרבני עמ' 523-524).
בעקבות פסק דין זה נוסף להסכם הבוררות של בית הדין סעיף ובו הצדדים מסמיכים את בית הדין באופן מפורש לפסוק גם לאחר דיון שהתקיים במעמד צד אחד לאחר שהצד השני בחר להיעדר ממנו.
בשבוע הבא נדון בהכרעת בית הדין לגופה של מחלוקת.  

למעבר לפסק הדין   

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
ישראל בן רבקה
מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
גדעון בן רחל
נהוראי בן רבקה נמיר
שי בת הלל
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 


לעילוי נשמת:

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א 


הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.