English | Francais

Search


שנת תשפ"ד| שבת פרשת תולדות

שו"ת במראה הבזק: מנהגים בבית הקברות

(מתוך ח"א)

לימה, פרו                                            Lima, Peru

טבת, תש"ן

 

שאלה

בענייני אבלות: אודות המנהג פה, לא להשתטח על קברים אחרים, כאשר מטרת ההגעה לבית קברות הינה לוויה או גילוי מצבה, וזאת מפני כבודו של הנפטר שלשמו נכנסו לבית הקברות.

אודות המנהג להקיף הבית ע"י האבלים, מיד בקימה מ"שבעה".

וכן דעתו על לחיצת יד לשלום בביה"ק.

 

תשובה

1. יש נוהגים כשמבקרים ביום הזיכרון של הוריו, לא לבקר באותו יום אצל קברים אחרים1.

2. בשעה שיש לוויה בביה"ק אין דורשים בשלום. אך כשאין לוויה והרחיק עצמו ד' אמות מהקברים, ישאל בשלום חברו2.

אולם האבל, אסור בשאלת שלום3, אך לומר לו דברי עידוד ונחמה, מותר4.

3. יש מקור לכך, שמנהג ישראל אחרי שעמדו מהאבלות, ללוות את הנשמה5.

_______________________

  פני ברוך, סימן ל"ז ס"ג.

2   פסקים וכתבים ל"תרומת הדשן" סימן כ"ה, שו"ע יו"ד סימן שמ"ג, ס"ב. ובספר החסידים הוצאת מוסד הרב קוק, אותיות תש"מ-תשמ"א.

3   יו"ד, סימן שפ"ה, ס"א.

4   ילקוט יוסף, חלק ז', סימן י"ד, ס"ב.

5   כל בו על אבלות, פרק רביעי, סימן ב', סעיף נ"ה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
חנה בת אוריה
טל שאול בן יפה
פנינה ציפורה בת מרים
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה
אהרן (רוני) בן פנינה
ז'קלין בת רינה
חיים מנחם מנדל בן חנה
מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
דוד בן רחל

ניר יצחק רפאל בן יפה

מעיין בת הדס
בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א 

יחזקאל
וגב' חנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א  

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.