English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת בהעלותך

"שוק אלקטרוני" וחנות וירטואלית - השארתם פתוחים בשבת

שו"ת במראה הבזק"(מתוך ח"ה)
 ניו יורק, ארה"ב                                                New York, U.S.A
שבט תשס"ב
"שוק אלקטרוני" וחנות וירטואלית - השארתם פתוחים בשבת
שאלה: 
שוק אלקטרוני השוק קיים באופן וירטואלי באתר אינטרנט, וכנ"ל לגבי חנות וירטואלית בודדת האם לבעלים היהודי:
1.      מותר להפעיל את האתר בשבת?   
2.      האם מותר לגבות דמי כניסה שנתיים שכוללים אפשרות כניסה גם בשבת?
3.      האם מותר לגבות דמי כניסה חד פעמיים לכניסה בשבת?  
4.      בעליו של השוק גובה אחוזים מהעסקאות הנעשות בשוק, האם מותר לקבל מעסקאות שנעשות בשבת? 
5.     כנ"ל בשאלה 4, האם מותר לקבל אחוזים מעסקאות שנעשות ביום חול שלאחר השבת, אבל מקור העסקה הוא בפגישה שנעשתה בשוק, בשבת.
6.      במקרים 4 ו- 5, האם יש הבדל אם אחד מן הצדדים בעסקה הוא יהודי, והאם יש צורך לברר זאת?
7.       מה הדין בענף כמו ענף היהלומים שם חלק גדול מן הדילרים הם יהודים?
                 
תשובה:
"שוק אלקטרוני" או חנות וירטואלית בודדת הפונים בעיקר לציבור הרחב (ורוב הנכנסים הם גויים), ניתן להפעילם בשבת אף-על-פי שהם גובים דמי-כניסה שנתיים הכוללים דמי-כניסה בשבת1. באשר לדמי-כניסה חד-פעמיים ולאחוזים מעסקאות שנעשות בשבת בשוק או בחנות, לכתחילה אין להתיר אלא בדרך של שותפות עם גוי, ורק במקום דחק והפסד גדול ניתן להתיר גם ללא שותפות כזו2. אך בעסקאות הנעשות בימי החול כתוצאה מפגישה שהתקיימה בשוק או בחנות בשבת, אין בעיה, ואין צורך בפתרון הנ"ל3.
אם רוב המשתמשים גויים, אין צריך לברר, אם אחד הצדדים בעיסקה הוא יהודי4.במקרה שבענף מסוים רוב הקונים והמוכרים הם יהודים, כי אז - אם הדבר אפשרי ללא טרחה והוצאה כספית גבוהה - רצוי לחסום את הגישה, אבל אם דבר זה כרוך בטרחה גדולה ובהוצאה כספית גדולה, אין צורך בו5.


מפני שאין כאן איסור "לפני עור" ומסייע, גם אם יכנס יהודי, כנ"ל הערה 1 בתשובה הקודמת, וגם ואין כאן "שכר שבת", משום שזה שכר שבת בהבלעה.
2 מפני שבפשטות זהו שכר שבת, ובשעת הדחק והפסד ממון ניתן לצרף פסק המהרש"ג שבקבלנות אין "שכר שבת", ופסק ה"ביאור הלכה" שבמקום הפסד גדול מותר לקחת "שכר שבת".
3 כיוון שוודאי אין לראות בכאלה משום שכר שבת ולא כהנאה ממלאכת שבת.
4 מפני שכאמור לעיל, ניתן לתלות ברוב גויים. בירור כזה כמעט בלתי-אפשרי גם מבחינה מעשית וגם מבחינה חוקית.
5 כמבואר בהערה 1.
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.