English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת שופטים

שו"ת במראה הבזק: קריאת הכתובה או אמירת דבר תורה על-ידי אישה בזמן החופה(מתוך ח"ו)

 

ניו יורק, ארה"ב                                                                                                     New York, USA

ניסן תשס"ד         

                         

קריאת הכתובה או אמירת דבר תורה על-ידי אישה בזמן החופה

 

שאלה

האם יש משום בעיה הלכתית שאישה תקרא את הכתובה או תגיד דבר תורה תחת החופה, כשהחתן והכלה רוצים מאוד שחברה או בת משפחה תשתתף בשמחה בתפקיד זה, במיוחד כשמדובר בקהילה אורתודוקסית-מודרנית (לא חרדית), שבה נהוג שנשים נושאות נאומים בפומבי ותופסות מקומות בהנהגה וכו', כמו שמוצאים גם בארץ בחברה הדתית-לאומית, שנשים דתיות מלמדות תורה ברבים, משמשות כראשי מועצות ויישובים ביש"ע וכו'?

 

תשובה

השיקול ההלכתי-ציבורי הוא הקובע בשאלות שכאלה, מפני החשש ממחלוקת ומפני החשש לניצול שינויים אלה שלא לשם  שמים. על כן, בכל שאלה שכזאת על הרב לשקול את צעדיו בזהירות מרבית ולהעמיד התועלת מול הנזק. כשם שיש לעודד נשים ללמוד תורה וללמדה, כך יש גם להיזהר מלעודד מעשים שעלולים לגרום למחלוקת, שבסופו של דבר תפגע דווקא בנשים הרוצות אך ורק לעבוד את בוראן באמת ובתמים, והחכם עיניו בראשו1.

 

_______________________________________________________________

 

[1] עיין בשו"ת "במראה הבזק" (ה תשובות קיג, קיד)

 

 

בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

 

הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל

ראשי הכולל

 

חברי הועדה המייעצת:

הרב זלמן נחמיה גולדברג

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

הרב ישראל רוזן

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 משפחת 'ארץ חמדה' משתתפת בצערם של מש' הרב יוסף כרמל
ראש המכון, על מות אימו
מלכה טויבע ע"ה.

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

יצחק אייזיק יוזדן
 בן יהודה לייב ז"ל

נלב"ע כ"ט באב

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.