English | Francais

Search


גליון מספר 18 - יחסי עבודה

| יב בתשרי תשס"ז | 12/18/2007

אנו חוזרים לעסוק השבוע בנושא הפופולרי ביותר בבתי הדין, ככל הנראה – יחסי עבודה. השבוע, אנו מפרסמים לראשונה פסק דין מבית הדין משפט והלכה בישראל, הדן באופיה של עסקה, שהוגדרה כמכירת מוצר + מוצר חינם – האם המוצר השני אכן בחינם, או שהמחיר ששולם עבור העסקה כולה שולם באופן יחסי גם עבור המוצר שהוכרז כמוצר חינם.

 

אנו מסבים את תשומת לב הקוראים לכך שבגליון הנוכחי חוזרת 'הפינה לשיפוטכם' עם מספר שאלות שהצטברו אצלנו לאחרונה. נשמח לקבל את תגובותיכם.

 

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.