English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פסח - אחרי מות

פסח | טו ניסן תשעו | 23/04/2016

ארץ אגדה: בחישת קדרה בידיים

במסכת גיטין (דף מה,א) מובא מעשה בבנות רב נחמן, וז"ל המעשה בתרגום חופשי: "בנות רב נחמן היו בוחשות את הקדרה בידיהן (ולא היו נכוות מחום הקדרה). והוקשה הדבר לרב עיליש, שהרי כתוב (קהלת ז, כח): "אָדָם אֶחָד מֵאֶלֶף מָצָאתִי וְאִשָּׁה בְכָל אֵלֶּה לֹא מָצָאתִי", - והרי רואים אנו שבנות רב נחמן יוצאות דופן שלא כדברי קהלת?! גרם להם דבר זה ונפלו בשבי, ונשבה גם רב עיליש איתן. יום אחד ישב לידו אדם אחד שהיה מבין בלשון הצפורים. בא עורב וקרא לעברו של רב עיליש. שאל רב עיליש את אותו אדם: 'מה הוא אומר?', וענה לו שהעורב אומר: 'עיליש ברח, עיליש ברח'. אמר רב עיליש, העורב הוא עוף שקרן ואיני סומך עליו. בינתיים באה יונה והיתה קוראת. שאל רב עיליש את אותו אדם 'מה היא אומרת?' וענה לו שהיונה אומרת: 'עיליש ברח, עיליש ברח'. אמר רב עיליש, כנסת ישראל נמשלה ליונה, ויש להבין מדבריה שיתרחש לי נס אם אברח. אלך ואראה את בנות רב נחמן, ואם הן נשארו בנאמנותן אחזיר אותן יחד איתי. אמר בלבו, נשים מספרות זו לזו את כל דבריהן בבית הכסא אלך ואקשיב לשיחתן שם. שמע שהן אומרות, אלו ששבו אותנו הם הגברים שלנו וגם אנשי נהרדעא הם הגברים שלנו. כדאי שנאמר לשובים שלנו שירחקו אותנו מנהרדעא כדי שלא יבואו אנשינו ויפדו אותנו. הבין רב עיליש שלא נשארו בנאמנותן, וברח בלעדיהן, והצטרף אליו אותו אדם מבין בשפת העופות. לרב עיליש התרחש נס והצליח לעבור את הנהר, אך לאותו אדם לא התרחש נס ומצאו אותו והרגו אותו. כאשר חזרו בנות רב נחמן, אמר רב עיליש שהן היו בוחשות את הקדרה בכשפים."

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.