English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת בא

בא | ו שבט תשף | 01/02/2020הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

התובעים הם בעלי חנות לחומרי בניין, במשך שנים הם שיווקו סוכות שייצרה הנתבעת. הם הרוויחו מפער המחירים בין מחיר הקנייה למחיר המכירה ושיווקו את הסוכות בכל הארץ. בשלב כלשהו החליטה הנתבעת לשנות את תנאי העסקה, היא העלתה את המחיר לסיטונאים (כגון, התובעים) והורידה את המחיר ללקוחות, ולכן התובעים הפסיקו את ההתקשרות. לטענת התובעים מגיע להם פיצוי כספי על כך שהנתבעת גרמה להם להפסיק את ההתקשרות. לטענת התובעים בין הצדדים היו יחסי עובד-מעביד ולכן התובעים זכאים לפיצוי על הפסקת ההתקשרות. בנוסף יש לפצות אותם על שלילת המונופול שלהם למכירה באזור הדרום, וכן על כך שהנתבעת החלה למכור ישירות ללקוחות שלהם ("גנבה" להם לקוחות) ובכך ניצלה את עבודתם של התובעים לצרכיה. הנתבעת דחתה את כל טענותיהם, וטענה שהתובעים הם לקוחות רגילים ללא יחסי עובד-ומעביד. בנוסף, לתובעים לא היה מונופול למכירה באזור הדרום והיו סוכנים נוספים שמכרו באזור זה. לסיום טענה הנתבעת שלא ברור לה האם עובדים מטעמה פנו ללקוחות של התובעים, אולם, גם אם כך נעשה הדבר לגיטימי בשוק תחרותי.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.