English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת נח

נח | ו חשון תשפ"א | 24/10/2020
שו"ת במראה הבזק: קריאת התורה בעידן הקורונה

ישנה קבוצה גדולה של בית הכנסת שבו אנו מתפללים באופן קבוע [עד עידן הקורונה] שאינם חוזרים בשלב הזה להתפלל בתוך בית הכנסת כי לעניות דעתנו: א. בית הכנסת לא הוכן ולא עבר חיטוי כראוי [השטיח לא עבר ניקוי וכן שאר המקומות – כגון בית המדרש וכו']. ב. חלק המתפללים בו אינם שומרים על מגוון הוראות של ניקיון ומסכות. המניין שלנו כבר מתקיים ברחבה בתוך "חורשה קטנה" מאז שהתירו להתפלל עד 19 איש בשמירת ריחוק ולבישת מסכות וכו'. המניין ב"ה מתקיים כל בוקר וערב (מנחה וערבית). יש לנו ספר תורה שבו אנו קוראים בשבת, ימי שני וחמישי. כדי לשמור על ריחוק, בעל הקורא הוא היחידי שנוגע בספר אך ורק עם כפפות. הוא מברך תחילה "אשר בחר בנו", קורא את כל הפרשה ברצף ללא הפסקה, מברך את הברכה האחרונה "אשר נתן לנו את תורת אמת" . לאחר מכן מברך "אשר בחר בנביאים טובים ...", קורא את ההפטרה מתנ"ך שלם, מברך את ברכות ההפטרה האחרונות ואומר חצי קדיש [לכאורה כפסיקת הרב צ. רימון שליט"א]. חלק מהמתפללים טוענים שלכאורה שלא כהוגן אנו עושים שלא מעלים גברא לקריאה ומבטלים ע"י כך את תקנת חכמים שבשבת שמעלים שבעה קרואים. 1) האם עלינו להפסיק את הקריאה באמצע ולאפשר 7 עולים (בימי חול 3 עולים)? 2) הרמ"א [או"ח סימן קל"ט ס"ג שמצטט את המהרי"ל ומשנה ברורה שם] חולק על בית יוסף ופוסק שסומא עולה לתורה. לכן העולה לתורה, אע"פ שמתרחק מהספר בזמן הקריאה ואינו מסוגל לזהות את פרטי האותיות והמילים, אינו גרוע מאשר סומא. במידה והרב יפסוק שאכן כדאי להעלות אנשים לקריאת התורה, האם קיימת אפשרות שהעולה יתקרב לבימה, יישאר בריחוק של כ-2 מטרים, יעשה את בעל הקורא שליח אישי שלו ואז בעל הקורא שוב יברך את ברכות התורה בתור שליח?


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

ישי בן תמר

אורית בת שרה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

ישראל עמיחי בן לאה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.