English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת פינחס

פנחס | יז תמוז תשפ"ב | 16/07/2022הלכה פסוקה: תשלום למפקח בנייה לפני סיום הבנייה

הנתבע בנה את ביתו, הוא הזמין את התובע שהוא מפקח בנייה לפקח על הבנייה. לאחר שנפגשו בפעם הראשונה בחודש פברואר 2018 הגיש התובע הצעת מחיר שכוללת את הסכום לתשלום ואת לוח התשלומים שכלל עשרה תשלומים בעשרה חודשים. לאחר מכן הוא הסכים להוריד את הסכום, ושלח הצעת מחיר חדשה בוואצאפ, בהצעת המחיר החדשה לא נזכר הסדר התשלומים. בהתחלה שילם הנתבע בהתאם למועדי התשלומים שהוזכרו בהצעת המחיר הראשונה, אך בהמשך, העבודות התעכבו, וגם התשלומים התעכבו. התובע נכנס לדירה באפריל 2021, ולאחר ארבעה חודשים התובע טיפל בהשלמות הנדרשות לצורך קבלת אישור אכלוס (טופס 4). בשלב זה, התובע ביקש לקבל את יתרת שכרו בסך 7,700 ₪, והנתבע עיכב את יתרת התשלום. יומיים לפני הדיון הנתבע שילם 2,700 ₪ ונשאר חוב בסך 5,000 ₪. הנתבע טען כי מעכב את התשלום כי ברצונו לוודא שהתובע יפקח על העבודות האחרונות שנותרו בבית. לעומת זאת, התובע טען שיתרת התשלום מגיעה לו באופן מיידי, משום שעל פי הסיכום כל התשלום היה אמור לעבור אליו לאחר עשרה חודשים מתחילת הבנייה, אף שהוא הסכים למחול על זמני התשלומים במהלך שלבי הבנייה. הנתבע השיב שבהצעת המחיר השנייה בוואצאפ לא סוכם לוח תשלומים, מה גם שפריסת התשלומים בהצעת המחיר הראשונה היא בניגוד למנהג המקובל.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
ישראל בן רבקה
מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
גדעון בן רחל
נהוראי בן רבקה נמיר
שי בת הלל
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא

משה בן רחל

אלרואי משה בן לינוי
הילל בן תמר שפרה
ירחמיאל בן זלאטה רבקה
בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד


ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

 גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר 

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.