English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת דברים

דברים | ט אב תשפ"ב | 06/08/2022הלכה פסוקה: חיוב בריבית כאשר המלווה דרש לקבל את כספי הקרן

התובעים הפקידו אצל הנתבעים סכום כסף שהוגדר כהלוואה, ונועד לרכישת בית בארצות הברית. הנתבעים הבטיחו לתובעים רווחים חודשיים, והצדדים חתמו על היתר עסקה. לאחר זמן מה הם הגדילו את היקף ההשקעה, וסיכמו על סכום גבוה יותר כרווחים חודשיים. לאחר כארבע שנים הפסיקו הנתבעים לשלם את התשלומים החודשיים, והתובעים ביקשו את כספם בחזרה. הנתבעים סירבו, ולא שילמו את התשלומים החודשיים בצורה סדירה, לטענת התובעים, הנתבעים חייבים להם 336,512 דולר, כולל את הקרן והרווחים. בנוסף הם תובעים עוד 100 אלף דולר כפיצוי עבור מניעת רווח בעסקות אחרות שהחמיצו בגלל שלא את הכסף ועבור עגמת נפש. לטענת הנתבעים האיחורים הם בגלל כוחות השוק, ולא בגלל שאינם רוצים להחזיר את ההלוואה, בנוסף לטענתם הכספים ששולמו לתובעים היו עבור הקרן. היו לנתבעים כמה טענות בהקשר לזה שלדעתם התובעים איבדו את זכותם לקבל את הרווחים: א. כאשר התובעים ביקשו את כספם בחזרה הם איבדו את זכותם לקבל רווחים מכאן והלאה. ב. משום שלא היו רווחים. ג. משום שהנתבעים הציעו לתובעים נכס בתמורה להשקעה והם סירבו לכך.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
ישראל בן רבקה
מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
גדעון בן רחל
נהוראי בן רבקה נמיר
שי בת הלל
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
אלרואי משה בן לינוי
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 


לעילוי נשמת:

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד


ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.