English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת עקב

עקב | כג אב תשפ"ב | 20/08/2022
שו"ת במראה הבזק: דין "מעמיד" (רנט) העשוי מקיבת בהמה טריפה

לגבי הכשרת רנט מעור בהמה טריפה - ברשותי תשובה של הרב דוד שיינקופ שליט"א מארה"ב ובה פסק הלכה המתיר שימוש ברנט (דבר המעמיד) שנעשה מעור קיבת בהמה לא-כשרה, ואבקש חוות דעתכם בנדון. והרי תיאור תהליך ההכנה: לאחר חיתוך עור הקיבה לחתיכות זעירות ממיסים אותו בתמיסה כימית כשרה. העור נפסל לאכילת כלב ונוצר "דבר חדש". אין כאן משום ביטול איסור לכתחילה, כי התוספת הכימית חשובה והכרחית למוצר הסופי, ואין שאלה של חוזר וניעור. מראה מקומות: רמ"א יורה דעה סי' פז, י, "פתחי תשובה" יו"ד סי' פ"ז, י ס"ק כא, "ערוך השולחן" יו"ד סי' פז, מג, "חכם צבי" סי' קא "יד אפרים" יו"ד סי' צט, ה (הרב ח"ע גרודזינסקי, "אחיעזר" ח"ב יו"ד סי' יא, ח"ג סי' לג, ה, הרב צירלזון "ארזי לבנון" סי' מג- מה, הרב ג"ל גראוברט, "חבלים בנעימים" יו"ד סי' כג, הרב י' הנקין, "עדות לישראל" עמ' 173-177). האם אפשר להשתמש בהיתר הנ"ל, וכמובן אחרי שבדקתי, שאכן התהליך גם כאן הוא כמו בתשובתו של הרב הנ"ל?


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
ישראל בן רבקה
מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
גדעון בן רחל
נהוראי בן רבקה נמיר
שי בת הלל
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
אלרואי משה בן לינוי
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 


לעילוי נשמת:

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א 


הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.