English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת בהעלותך

בהעלותך | יד סיון תשס"ט | 06/06/2009
שו"ת "במראה הבזק": מי שהוחזק עד עתה כגוי וטוען שהוא יהודי - נאמנותו להינשא

לפני כשלוש שנים בערך הגיע למקסיקו בחור מרומניה עם קבוצת רקדנים. הבחור הזה יחד עם כמה אנשים מהקבוצה החליטו לברוח ולהימלט ובקשו חסות דיפלומטית מממשלת מקסיקו ונשארו כאן. הבחור מתחילת דרכו החזיק עצמו יהודי וקשר קשרי ידידות עם היהודים וגם קיבל עבודה אצל יהודים. לפני כמה חודשים הכיר בחורה יהודיה והחליטו על נישואים ובאו לפני. לבחור הזה אין שום מסמך שהוא יהודי. אמנם הוא הצהיר לפני שבבית שלו היו ידועים תמיד כיהודים, אע"פ שלא שמרו על שום מסורת יהודית, כרובם של בני קהילתו. גם חבריו הלא יהודים הצהירו בפני שהם מכירים אותו מנעוריו, ותמיד היתה המשפחה ידועה כיהודיה, וגם קראו אותו "יהודי", אף על פי שזה היה לו תואר גנאי, והוא הסכים על זה. וגם מסרו סימנים שיש בהם אמון על שורש משפחתו, כמו שמות מיוחדים ומנהגים שונים וכו'. אביו ואמו היו מתמיד קומוניסטים מובהקים שסבלו מעריקתו הרבה, והוא אבד כל קשר אתם ולמעשה אין לו שם שום אדם שיוכל לטפל ולבקש מסמכים מרומניה שיעידו על מצבו. האם אפשר לסמוך על זה שהחזיק את עצמו כיהודי כמה שנים מעת בואו לכאן? והאם אפשר להחשיב את עדות חבריו כמסיחים לפי תומם ועקב כך לסדר לו קידושין? כדאי לציין שזו היא שעת הדחק והזמן לוחץ, כי הזוג עומד בין כך ובין כך על הנשואין גם אם לא יהיו כדמו"י. כדאי גם לציין שקיימת תקנה בקהילתנו לא לגייר אף אדם.


Dedication

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

רבקה אייזנבך ע"ה

 בת דוד וצילה

 

לע"נ 

יונה בן יעקב מרדכי דונייר נלב"ע ט"ז סיון

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.