English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת כי תצא

פרשת השבוע: "מִי גָר אִתָּךְ" או איך מטפלים בבעיית הגירות?

הרב יוסף כרמל, ראש כולל 'ארץ חמדה'

הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס מֵאוֹתִי מִי גָר אִתָּךְ עָלַיִךְ יִפּוֹל" (ישעיהו נ"ד טו).

נחלקו גדולי ישראל בפירושו של הפסוק הקשה לעיל, אותו נקרא בהפטרת השבת הקרובה.

צמד האותיות 'גר' מופיע בפסוק שלש פעמים וכהרגלנו, נציע קודם מבחר מפירושי הראשונים.

רש"י מחלק בין שתי ההופעות הראשונות להופעה השלישית. את שתי הראשונות: "גּוֹר יָגוּר", הוא הסביר מלשון מגור - אימה – פחד. המשמעות היא שמי שאין הקב"ה עמו והם בני עשיו, צריכים לפחד מגזרות קשות ורעות שהקב"ה יגזור עליהם. רש"י הציע לפרש בכמה דרכים את ההופעה השלישית -  "מִי גָר אִתָּךְ עָלַיִךְ יִפּוֹל":

א. "מי אשר נאסף עליך למלחמה" – יפול.       

ב. "מי שנתגרה בך" – יפול .

ג. "ורבותינו פירשוהו בגרים לומר שאין מקבלים גרים לימות משיחנו"-יפול במשמעות שתפסל מועמדותו.

ד. "פשוטו של מקרא : "יתכן מי שנעשו גרים אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך" ואז יפול יתפרש במשמעות של יתקבל.

ריבוי הפירושים רומז לכך שכולם "לא חפים מקושיות".

אבן עזרא פירש בשם רבנו יונה: "הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס מֵאוֹתִי" משמעותו שלא יתכן שהגויים שחברו כדי להציק לעם ישראל עשו זאת מיוזמתם והם אינם משמשים כלי בידי הקב"ה ולפי זה 'יגור' פירושו חבור-מחובר,  'מאותי' פירושו ברשותי. אבל כל אלה שחברו יחדיו יפלו ויענשו- 'עליך יפלו'.

אומנם, אבן עזרא עצמו מעדיף כיוון אחר: "והנכון בעיני כי גור יגור כמשפטו, וכן הוא, היתכן שיגור עמך גר בארץ שהוא שלי כי אם ברשותי, מי שירצה לגור עמך בארצי עליך יפול, כלומר שיפיל עצמו תחת רשותך".

לפי כל הפרושים הללו, מדובר בנבואות נחמה.

פירושו השלישי של רש"י מבוסס על דברי הסוגיא במסכת יבמות, הדנה בדינו של מי שהתגייר שלא לשם שמים, אלא משום שרצה להרוויח מכך רווח אחר, כגון, מי שרצה להתגייר בזמן שכדאי ומשתלם להיות יהודי, כגון לקבל אזרחות ישראלית בימינו.

מסקנת הסוגיא היא: "א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב: הלכה כדברי האומר כולם גרים הם" כלומר, לכתחילה אין מקבלים גרים שכאלה (במסגרת קצרה זו לא נסביר את טעם ההלכה) אבל אם התקבלו- גרותם גרות והם יהודים לכל דבר ועניין. כאסמכתא מובא פסוקנו "ת"ר: אין מקבלין גרים לימות המשיח; כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה. א"ר אליעזר, מאי קרא? הן גור יגור אפס מאותי מי גר אתך עליך יפול, אבל אידך לא" (דף כד ע"ב).

בעשורים האחרונים, בוודאי שיש חשש שמי שבא להתגייר ולבקש אזרחות ישראלית עשה זאת "שלא לשם שמים", לכן, צריך זהירות גדולה בנושא. אבל באותה מידה צריך לזכור כי בעשורים האחרונים חברו אלינו מאות אלפים של בנים ונכדים ביולוגים (לא הלכתיים) של יהודים, הם התאספו בתוכנו "הֵן גּוֹר יָגוּר", האם יתכן שעשו זאת רק מיוזמתם ולא כחלק מתוכנית אלקית ("אֶפֶס מֵאוֹתִי"? כמבואר לעיל בדברי רבנו יונה). עלינו לעשות כל מאמץ לגיירם על פי ההלכה ולצרפם אלינו "מִי גָר אִתָּךְ עָלַיִךְ יִפּוֹל". חלק גדול מהם הם צאצאים גם של אימהות יהודיות, צאצאים שלא מסוגלים להוכיח זאת בגלל אימי השואה הנוראה וגזרות שהוטלו על החיים היהודיים בברית המועצות לשעבר. שני מאורעות טראומטיים שמטרתם הייתה להשבית שם וזכר לעם ישראל.

בגלל סיבות אלה ונוספות, עלינו לעשות כל מאמץ לעזור לכל מי שיכול להוכיח את יהדותו, בדרך הלכתית מקובלת.

בחלק הבא של "שו"ת במראה הבזק" שיצא לאור בקרוב, תתפרסם תשובה העוסקת בדרך חדשה להוכחת יהדות המבוססת על עקרונות הלכתיים חזקים מאוד . דרך זו תקל על חזרתם של אחים ואחיות רבים לחיקו  של עם ישראל.

אנו תפילה שנצליח להציע עוד דרך להבין את משמעותה לדורות, גם של נבואה זו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.